Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Stadsfullmäktige 11.06.2019 Protokoll
 
Stadsstyrelsen 09.09.2019 Föredragningslista
 
Bildningsnämnden 28.08.2019 Protokoll
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 26.08.2019 Protokoll
Bygg- och miljönämnden 18.09.2019 Föredragningslista
Kulturnämnden 13.06.2019 Protokoll
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 04.09.2019 Protokoll
Social- och hälsovårdsnämnden 05.09.2019 Protokoll
Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster 11.04.2017 Protokoll
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 18.09.2019 Föredragningslista
 
Houtskärsnämnden 04.09.2019 Protokoll
Iniönämnden 24.05.2019 Protokoll
Korponämnden 29.04.2019 Protokoll
Nagunämnden 28.08.2019 Protokoll