Till innehållet


Välkommen till Fritidsboendeforum 7.8.2010

2.8.2010
fritidsboende.jpg

 

  • På vilket sätt berör den nya avfallslagstiftningen dig och ditt boende?
  • Behöver du ett nytt avloppssystem på stugan fram till 2014?
  • Berörs ditt liv av reformen av hälsovårdslagen?

Årets Fritidsboendeforum ordnas på lördagen 7.8.2010 kl. 12 i Pargas
(stadshuset, fullmäktigesalen)

På forumet har du som fritidsboende möjlighet att uppdatera det du vet om bland annat den
nya avfallslagen som ska träda i kraft på hösten, överlag om avfallshanteringen i Väståboland
och om vilka krav avloppsförordningen ställer för fastigheter.

På plats finns sakkunniga både från staden och från Åbonejdens Avfallsservice som ger råd och svarar på dina frågor. Väståbolands stadsdirektör Folke Öhman kommer också att medverka i forumet. Han kommer att berätta om aktuella frågor inom staden och bland annat om hur den kommande reformen av hälsovårdslagen kommer att påverka den vård de fritidsboende får i sin stugkommun.

Kom med och hör råd eller fråga efter sådana eller kom med bara för att diskutera teman som är viktiga för fritidsboende!

Program:
Kl. 11.30          Kaffe
Kl. 12.00         Forumet öppnas: företrädare för fritidsboende Ulla-Maija Kallio och
                            Klas Stendahl
                            Stadens hälsning: stadsdirektör Folke Öhman
                            Den nya avfallslagen och avloppsförordningens krav: 
                             miljövårdchef Carl-Sture Österman, Väståbolands stad
                            Avfallshanteringen i Väståboland: Britt-Marie Juup, Åbonejdens Avfallsservice
Kl. 13.30         Forumet avslutas

Upp