Mene sisältöön


Korjaus-  ja energia-avustukset 2011

17.1.2011

 

KORJAUS-  JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUONNA 2011

Hakuaika päättyy 8.4.2011

  

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lain ja asetuksen muutokset on vahvistettu ja avustuksia myönnetään tietyin ehdoin. 

Korjausavustuksia myönnetään:

  1. Sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella tulo- ja varallisuusrajojen uitteissa vanhusväestön (65 vuotta täyttäneet) ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä jos talouteen kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski joissain poikkeustapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

Energia-avustuksia myönnetään:

  1. Tarveharkintaisena enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille. Avustuksen voi saada vain jos pienituloisuus estää kotitalousvähennyksen käyttöä. Avustuksen enimmäis-suuruus on enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Työkustannuksiin avustusta ei myönnetä.

  2. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon kohteina kaikenlaiset ennestään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset kuten pien-, rivi- ja kerrostalot. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myöntämisen edellytyksenä on, ettei toimenpiteitä ole aloitettu ennen myöntöpäätöksen antamista tai kunnan antamaa ennakkolupaa.  

Lisätietoja  ARAn kotisivuilla:  www.ara.fi - Avustukset - Korjaus ja energia-avustukset.

Aran sivuilla on myös sähköisesti täytettävät hakulomakkeet.   

Hakemukset vaadittavine liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, Oili Sandell, puh. 050 547 9739

Sivun alkuun