Mene sisältöön


Koulustartti 2011

1.2.2011

 

Tervetuloa päivähoitoon ja esiopetukseen sekä perusopetuksen ensimmäiselle luokalle!
 

Päivähoitoon ilmoittautuminen 

Uusi toimintakausi alkaa 1.8.2010. Syksyn hakemukset on jätettävä/lähetettävä Paraisten kunta-alueen osalta viimeistään 25.2.2011 päivähoidon asiakaspalveluun Perhetalo Ankkuriin, Uurnalehdontie 4, 21600 Parainen. Muilla kunta-alueilla hakemus toimitetaan päiväkotiin. 

Päivähoito: Iniön päiväkoti, Norrby, Houtskarin päiväkoti, Näsby, Korppoon päiväkoti, Verkan, Nauvon päiväkoti Karusellen, Ytternäsintie 2. Paraisilla: Koivuhaan päiväkoti, Koivuhaankatu 1, Kirjalan päiväkoti, Ali-Kirjalantie 31, Merituulen päiväkoti, Tennbyntie 17, Knattebo daghem, Kyläkuja 6 B, Folkhälsans daghem ”Bantis”, Skräbbölentie 5, Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikintie 31, Mäntyrinteen päiväkoti, Kårkullantie, Satuniitty, Vapparintie 11. 

Perhepäivähoito: Paraisilla perhepäivähoidon ohjaajat antavat informaatiota perhepäivähoidosta, Nauvossa perhepäivähoidosta informoi päiväkoti Karusellenin johtaja. 

Ryhmäperhepäivähoito: Junibacken, Tummelitie 2 D, Metsätähti, Metsäkuja 2 as. 1, Näckrosen, Tummelitie 2 B, Peukaloinen, Tummelitie 2 A, Solgränd, Koulumestarinkatu 1, Trollgläntan, Metsäkuja 4, Vaahteramäki, Tummelitie 2 C. 

Leikkipuistotoiminta: Toiminta käynnistyy Paraisilla syksyllä 2011. Lisätietoja saa kotisivulta sekä tiedotuslehdestä Nytt.  

Lisätietoja ja hakulomakkeita saa päivähoidon asiakasneuvonnasta, puh. 040 488 5725.


Suomenkieliseen esiopetukseen ilmoittautuminen 

Vuonna 2005 syntyneet lapset ja lapset, joille on myönnetty lykkäystä koulun aloittamiseen, voidaan ilmoittaa 6-vuotiaille tarkoitettuun esiopetukseen lukuvuodeksi 2011–2012. Esiopetus on vapaaehtoista ja maksutonta. Jos lapsella on kielelliset valmiudet käydä koulua suomeksi ja ruotsiksi, huoltajat voivat ilmoittaa lapsen joko suomen- tai ruotsinkieliseen esiopetukseen.  

Paraisten kunta-alue: Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu päivähoitoon ilmoittautumisen tai hakemisen yhteydessä 25.2.2011 mennessä erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa kaupungintalon infopisteestä, koulutoimistosta, päiväkodeista, seurakunnan päiväkerhosta ja Paraisten kaupungin verkkosivuilta. 

Suomenkielistä esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2011–2012 Koivuhaan koulun esiopetusryhmässä sekä Merituulen, Satuniityn, Kirjalan ja Mäntyrinteen päiväkodeissa edellyttäen, että riittävä määrä oppilaita ilmoittautuu kyseisiin esiopetuspaikkoihin. 

Esiopetus alkaa 16.8.2011 ja se noudattaa koulun lukuvuotta. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä klo 9.00–13.00.  

Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää viimeistään 25.2.2011 osoitteeseen Paraisten kaupunki, Suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai suoraan päiväkotiin. 

Muut kunta-alueet: Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä 9.2.2011.  Esiopetus noudattaa koulujen työaikoja. 

Lisätietoja antaa opetuspäällikkö Paula Sundqvist, puh. 050 375 3592. 


Suomenkielisiin kouluihin ilmoittautuminen 

Perusopetukseen ilmoittautuminen koskee:

  • kaikkia vuonna 2004 syntyneitä lapsia sekä

  • vuonna 2003 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

  • vuonna 2005 syntyneitä lapsia, jotka ovat hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen (11-vuotinen oppivelvollisuus)

  • vuonna 2005 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.


Ilmoittautuminen
perusopetuksen 1. luokalle tapahtuu keskiviikkona 9.2.2011 seuraavasti: 

Koivuhaan koulu, Koivuhaankatu 5, Parainen klo 17.00–19.00, puh. 040 488 5750

Nilsbyn koulu, Lielahdentie 244, Parainen klo 17.30–19.00, puh. 040 358 5797

Simonkylän koulu, Lahdentie 7, Nauvo klo 9.00–14.00, puh. 040 488 5709

Ulkosaariston peruskoulu, Verkanintie 1, Korppoo klo 14.00–16.00, puh. 040 529 5645

Utön koulu, Utö klo 9.00–15.00, puh. 040 488 5780 

Huoltajan ja oppilaan toivotaan käyvän yhdessä henkilökohtaisesti ilmoittautumassa perusopetukseen. 

Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jonka oppilaaksiottoalueella lapsi asuu syyslukukauden 2011 alussa.  Tietoja lähikoulujen alueista saa koulutoimistosta, puh. 040 488 5701, ja kaupungin verkkosivuilta. Huoltajien, jotka anovat koulunaloitusta muussa kuin lähikoulussa, on toimitettava opetuspäällikölle asiasta kirjallinen anomus perusteluineen viimeistään 25.3.2011

Mikäli lapsi ei ole Paraisten väestörekisterin kirjoilla, ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä lasta koskeva virkatodistus.

Lukuvuosi 2011–2012 alkaa 16.8.2011 sekä perusopetuksessa että esiopetuksessa. 

Ilmoittautumiseen liittyviä lisätietoja antavat koulujen rehtorit, yhteystiedot yllä, ja koulutoimisto puh. 040 488 5701. Tietoja koulukuljetuksista saa koulutoimistosta puh. 040 488 5747.  

Ruotsinkieliset koulut, katso ruotsinkielinen ilmoitus

 

HAE TUKEA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN! 

Hakemus koskee lukuvuotta 2011–2012. Tuki koskee 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden sekä erityisopetusta saavien oppilaiden toimintaa, ja sen saamisen edellytyksenä on, että toiminnassa noudatetaan lakia aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Hakemukseen tulee liittää kuvaus toiminnasta sekä talousarvio. Vuonna 2010 tukea saaneiden hakijoiden on annettava selvitys tuen käytöstä liittämällä hakemukseen toimintakertomus. 

Erilliset hakulomakkeet lukuvuodelle 2011–2012 ovat saatavissa koulutoimistosta ja kaupungintalon infopisteestä. Lisätietoja antaa suunnittelija Annukka Koskinen, puh. 044 358 5704. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen, ja ne on jätettävä 25.2.2011 klo 15.00 mennessä.

 

 

Sivun alkuun