Till innehållet


Sidovinden avstängs för trafiken 17.10

11.10.2011
 

Sidovinden avstängs för trafiken måndagen 17.10.2011  

Sidovinden avstängs för trafiken 17.10.2011 på grund av byggandet av en gångtunnel i Norrby, Pargas. Vägavsnittet förblir avstängt för motorfordon. Gångtunneln öppnas för fotgängare och cyklister genast då byggarbetet blir färdigt i början av november. Tunneln monteras 28–30.10, närings-, trafik- och miljöcentralen kommer med mera information senare.

Tilläggsuppgifter ges av stadsingenjör Manne Carla, tfn 040 488 5670, och teknisk planerare Matias Jensén, tfn 044 358 5724.

 

 

Upp