Till innehållet


Fakta om värmepumpar -temakväll 7.4

30.3.2011

 

 

FAKTA OM VÄRMEPUMPAR

Torsdagen den 7 april 2011 kl. 17.30–20.00 i Sarlinska skolans auditorium i Pargas

En populär alternativ energilösning är jordvärme eller värme från havet med hjälp av värmepumpar. Temakvällen ger exempel på olika befintliga, redan i bruk varande lösningar, allt från mindre lösningar för egnahemshus till större lösningar för industriell verksamhet.

Kvällens program:

17.30-17.35      Temakvällens öppnande: Alf-Peter Heino, Pargas stad

17.35–18.15      Små och medelstora jord- och bergvärmepumpar: Jimmy Kronberg,
                                Skärgårdens Brunnsborrning Ab

18.15-19.30      Stora värmepumpslösningar: Heimo Haapalainen, Enersys Oy

19.30-20.00    Möjlighet till bidrag: Boris Vibäck, Egentliga Finlands NTM-central

Tillfället är gratis och tvåspråkigt, så att alla talar sitt eget språk.

 

Syftet med   temakvällarna är  att ge allmän information om olika fungerande alternativa energilösningar  som idag finns tillgängliga på marknaden.  

Tillfället är öppet för alla intresserade, såväl privatpersoner som företagare. 

VÄLKOMNA!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EETU – energin som landskapets nytta 

är ett av Europeiska jordbruksfonden finansierat projekt vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Egentliga Finland som beror på energianvändning och energiproduktion, samt befrämja bruket av ny energieffektiv teknologi och sprida kunskap därom. 

Upp