Till innehållet


Diskussion om Utö-rutten 19.10.2012

19.9.2012
 

NTM -centralen i Egentliga Finland hör användarna av förbindelsebåtar:

Diskussion om förbindelsebåtstrafiken i Korpo (Utö-rutten)

  • Tid:  fredag 19.10.2012 kl. 13.00

  • Plats: Egentliga Finlands NTM-central, Universitetsgatan 34, 7:e vån (pressalen), Åbo.

Deltagare bedes anmäla sig i vid informationsdisken i sjunde våningen. 

Syftet med diskussionen är att höra användarnas åsikter inför kommande konkurrensutsättning av Utö-rutten.

Tillfället arrangeras i samarbete med Pargas stad.

Vänligen anmäl deltagande till Sirpa Vanhala på sirpa.vanhala@ely-keskus.fi senast den 12 oktober 2012.

Välkommen!                      

Upp