Till innehållet


Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och bollhallar

10.5.2012
 

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och bollhallar
i PARGAS stad läsåret 2012-2013

De föreningar som under läsåret 2012-2013 önskar hyra skolutrymmen och bollhallar ska lämna in sin ansökan senast torsdagen 31.5.2012 till skolbyrån, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi.
Ansökningsblanketter fås från resp. skola, skolbyrån eller på stadens hemsida.
Förfrågningar per telefon 044 358 5704, planerare Annukka Koskinen.

Pargas 10.5.2012/ Bildningsnämnden

Upp