Mene sisältöön


Ehdota jäseniä aluelautakuntiin!

3.1.2013
 

 

Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueille asetetaan aluelautakunnat, joita kutsutaan Nauvon lautakunnaksi, Korppoon lautakunnaksi, Houtskarin lautakunnaksi ja Iniön lautakunnaksi. Aluelautakuntia voidaan asettaa myös kunnan muille maantieteellisesti yhtenäisille alueille.

Lautakunnissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3–5 jäsentä. Nämä valitaan alueen asukkaiden keskuudesta.

Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueiden asukkaille annetaan mahdollisuus ehdottaa jäseniä omiin aluelautakuntiinsa. Ehdotukset tehdään kirjallisina sähköpostiosoitteeseen parainen@parainen.fi tai lähetetään osoitteeseen Paraisten kaupunki / Hallintopalvelut, Rantatie 28, 21600 Parainen niin, että ne ovat kirjaamossa viimeistään 11.1.2013.1.2013 klo 14.00. Kuoreen merkintä ALUELAUTAKUNNAT.

Aluelautakuntia voidaan asettaa myös kaupungin muille maantieteellisesti yhtenäisille alueille. 
 

Lautakuntien tehtävänä on:

Tehdä aloitteita kunta-alueen myönteistä kehitystä edistäviksi toimenpiteiksi.

Toimia asiantuntijaelimenä paikallisissa asioissa. Lautakunnat voivat antaa kaupungin muille toimielimille lausuntoja kunta-alueen kannalta erityisen merkittävissä asioissa. Lautakuntia on kuultava kunkin alueen kannalta pai-kallisesti erityisen merkittävissä asioissa.

Valvoa paikallisten palveluiden kehittämistä ja tehdä aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa.

Edistää tiedottamista ja yhteydenpitoa kunta-alueen asukkaiden suuntaan sekä edistää alueen asukkaiden ja osa-aika-asukkaiden välistä yhteistyötä. Osa-aika-asukkaiden edustajille voidaan varata mahdollisuus osallistua asiantuntijoina lautakuntien kokouksiin.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet.

 

Sivun alkuun