Till innehållet


Vattentjänstverket undersöker och underhåller avloppsnätet i Pargas kommunområde

25.3.2014

Avloppsnätet i Pargas kommunområde tvättas och sköljs. Därefter filmas avloppet så att vi får en uppfattning om i vilket skick avloppet är. Arbetet har inletts vecka 10.

Vecka 14:
-  Finbydalen
-  Pajbackavägen
-  Finbyvägen
-  Åkervägen

Vecka 15:
- Hopbackagatan
- Hemmansvägen
- Kvarnbacksvägen

Förteckningen över var avloppet underhålls uppdateras på stadens webbsida. Tidtabellen är preliminär, ändringar är möjliga.

På de fastigheter som är anslutna till avloppsnätet ska locket till WC-stolen hållas nedfällt och de boende ombes kontrollera att stanklåsen fungerar.

Tilläggsinformation ges av
Projektingenjör Marko Rusi, tfn 040 488 5919

Upp