Till innehållet


Kimitoöns kommuns och Pargas stads gemensamme utredare föreslår att kommunerna utreder en sammanslagning

11.2.2014

 

I den mellanrapport som offentliggörs idag föreslår Kimitoöns kommuns och Pargas stads gemensamme utredare Marcus Henricson att kommunerna går vidare och utreder en sammanslagning. Som andra alternativ föreslår Henricson att man utreder vilka konsekvenser det skulle få om Kimitoön och Pargas skulle fortsätta som skilda kommuner.

Enligt kommunstrukturlagen är Kimitoön och Pargas skyldiga att utreda en sammanslagning som skulle ge en kommun med minst 20 000 invånare. Kimitoön och Pargas har tillsammans 22 500 invånare. Enligt förslaget till ny lag om ordnande av social- och hälsovården kan en kommun med minst 20 000 invånare ordna primärhälsovård och socialvård i egen regi. På ansökan kan den också få rätt att ordna en del av specialsjukvården.

– En sammanslagen kommun kunde alltså vara en möjlig upprätthållare av Åbolands sjukhus i framtiden. Detta förutsätter ändå en mer detaljerad utredning, säger Inger Wretdal, fullmäktigeordförande i Kimitoön och ordförande för utredningens styrgrupp.

I mellanrapporten analyseras också en rad andra alternativ. Av juridiska, förvaltningsmässiga och verksamhetsmässiga orsaker rekommenderar utredaren att man lämnar dessa utanför den fortsatta utredningsprocessen.

– Mellanrapporten ger ett bra faktaunderlag när fullmäktige i bägge kommunerna i början av mars ska ta ställning till den fortsatta utredningsprocessen i enlighet med kommunstrukturlagen, säger Mikael Holmberg, stadsstyrelsens ordförande i Pargas och viceordförande för utredningens styrgrupp.

Mellanrapporten diskuteras av utredningens styrgrupp den 11 februari. Den behandlas av Pargas stadsstyrelse den 24 februari, av Kimitoöns kommunstyrelse den 25 februari samt av fullmäktige i Kimitoön den 3 mars och i Pargas den 4 mars.

– Med tanke på att den särskilda kommunindelningsutredningen i Åboregionen ska vara klar inom september vore det klokt att redan i mars inleda en egentlig kommunsammanslagningsutredning, betonar Henricson. Då kan man ha sin egen strategi klar i höst när förhandlingarna om både kommunstrukturen och nya strukturer för social- och hälsovården går vidare. Samtidigt bör man noga följa med både Åboregionens utredning och utvecklingen på nationell nivå och vid behov göra justeringar i den egna utredningen. 

Mellanrapporten:

 

Närmare uppgifter: 
Utredare Marcus Henricson, tfn 050 69611
Styrgruppens ordförande Inger Wretdal, tfn 040 577 8366
Styrgruppens viceordförande Mikael Holmberg, tfn 0400 770 161

Upp