Till innehållet


Ett nytt Pargas planeras 4-6.6! Vi vill höra din synpunkt, svara på enkäten!

28.5.2014
uusi-kaupunki-logo.jpg


TV-serien Kaupunki uusiksi besöker Pargas den 4–6 juni 2014!

Ett tiotal unga arkitekter beger sig ut på uppdraget att planera om våra städer. Yle filmar gruppens besök och visar dem i slutet av året i en programserie kallad Kaupunki uusiksi. Delar av serien kommer att filmas i Pargas centrum den 4–6 juni.

I Pargas har följande områden valts ut som planeringsobjekt:

1.       Området runt Segelrondellen

2.       Kvarter 1 (Nordea-Axo)

3.       Gästhamnen utvidgat

4.       Torget-Brankis-Sundet

5.       Lillholmen

6.       Kalkberget efter gruvdriften

YLE ska filma projekten 1–3.

Vi vill höra din synpunkt om områdena som ska planeras under projektet Ett nytt Pargas! Svara på enkäten: https://www.eharava.fi/987?lang=sv

Arkitekterna kommer att utnyttja idéerna under planeringsworkshopen 4-6 juni 2014. Enkäten är i bruk till 6.6.2014. Enkäten förverkligas som en kartbaserad webbundersökning.  

Nytt Pargas -program och tidtabell:
Du är varmt välkommen att delta i arkitektverkstaden på Köpmansgatan 18 (Nättygets f.d. lokaler). På workshopen kan du träffa arkitekterna och diskutera eller utveckla idéer tillsammans med dem!

WORKSHOPEN är öppen

  • onsdag 4.6 kl. 11-18 och

  • torsdag 5.6. kl. 10-18

Vi kommer att presentera arkitekternas FÖRNYELSEIDÉER under Pargasdagarna (Köpmansgatan 18)

  • fredagen den 6 juni 2014 kl. 12, välkommen att ta del av färska nya idéer!

Därtill kommer arkitekterna från projektet Kaupunki uusiksi att hålla EN PLANERINGSKLINIK som är öppen för alla (Köpmansgatan 18). Kom och utveckla din egen projektidé vidare med en ung arkitekt, helt gratis! Ditt projekt kan handla om allt mellan himmel och jord, bara det är sådant som du önskar få en arkitektsyn på.

  • fredagen den 6 juni 2014 kl. 15–18

Upp