Mene sisältöön


Rakennustöitä Mossalan lauttapaikalla

20.9.2017

Maantiellä 12003 Mossalan lauttapaikalla Paraisten Houtskarissa suoritetaan lauttapaikan eteläisen ja pohjoisen maatukien uusimisurakka syys-joulukuussa 9-12/2017. Urakka tulee aiheuttamaan häiriöitä liikenteeseen. Vanhat maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikalla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi kehotamme autoilijoita tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy arkipäivisin maantaista-torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Arkipäivisin maantaista-torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Urakkaan liittyviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

Liikenneviraston tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Liikenneviraston nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työpäällikölle Jaakko Vanha-Kuitille osoitteeseen jaakko.vanha-kuitti@destia.fi.

Uusien maatukien rakentaminen

Mossalan lauttapaikan maatuet uusitaan kokonaan porapaaluperusteisiksi kallioankkuroiduiksi maatuiksi. Urakka-aika on 6.9.–15.12.2017. Uudet maatuet rakennetaan välittömästi nykyisten maatukien taakse. Uusien maatukien valmistuttua, nykyiset maatuet puretaan ja lauttapaikan kalturit kiinnitetään uusiin maatukiin. Lauttapaikalla saatetaan joutua suorittamaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.

Lisätietoja:

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791
  • Destia Oy: työpäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun