Mene sisältöön


Kesätyöt 2017

25.1.2017


Nyt on aika hakea kesätöitä!

Muissa yhteyksissä haettavaksi julistettujen sijaisuuksien ja kausityöpaikkojen lisäksi Paraisten kaupunki tarjoaa kesällä 2017 kesätyöpaikkoja sekä mahdollisuutta hakea kesätyöseteliä 1999–2001 syntyneille nuorille.  Viimeksi mainitut arvotaan.

Voit hakea sekä kesätyötä (1) että kesätyöseteliä (2), mutta voit saada vain toisen.

 1. ARPOMALLA VALITTAVAT KESÄTYÖPAIKAT 1999–2001 SYNTYNEILLE NUORILLE (25 KESÄTYÖPAIKKAA)

  Kesätyöpaikat on tarkoitettu Paraisten kaupungin alueella asuville nuorille, jotka tarvitsevat työkokemusta ja jotka eivät ole aiemmin saaneet kesätyöpaikkaa arpomalla.

  Kesätyöpaikat jaetaan siten, että kaupunki arpoo 25 nuorta, jotka kutsutaan haastatteluun ennen kesätyöpaikan tarjoamista. Kaikki haastatellut saavat työpaikan, yritämme mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon nuorten omat toiveet työpaikasta ja työskentelyajankohdasta.

  Esimerkkejä työpaikoista:

  Hoitotyö:
  - vuodeosasto: Malmkulla, Koivukoto ja muut Paraisilla sijaitsevat
    hoitoyksiköt
  - Grannas Nauvossa
  - Sateenkaari Korppoossa
  - Fridhem Houtskarissa
  - Aftonro Iniössä

  Päivähoitotyö:
  - päiväkodit Paraisilla ja saaristossa

  Puistotyö ja muu ulkona tehtävä työ:
  - ulkoalueiden hoito (rannat, puistot, kukkapenkit, nurmikon leikkuu
    ym.)

  Keittiö- tai siivoustyö:
  - kaupungin keittiöt mm. Malmkullassa tai palvelutalolla

  Kiinteistönhoito- ja huoltotyö:
  - pienet huolto- ja korjaustyöt

  Puhdistamo ja muut paikat

  Kesätyöpaikan työaika on 33 viikkotuntia (85 % kokopäiväisestä työajasta) ja työsuhde on yhden kuukauden pituinen. Palkka on 777 euroa kuukaudessa. Kesätyöt ajoittuvat koulujen loma-aikoihin kesä-heinäkuuhun tai elokuun alkuun.

  Paikkoja haetaan sähköisesti osoitteesta www.kuntarekry.fi (työavain: 124734 ) tai tämän linkin kautta viimeistään 3.3.2017.

  Kesätyöpaikat arvotaan viimeistään 10.3.2017. Lista arvonnassa työpaikan saaneista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla. Arvonnassa työpaikan saaneet kutsutaan haastatteluun nuorten työpajaan Aktivaan maaliskuun aikana.

  Tiedustelut:
  Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö, puh. 044 358 5832
  Jan Alander, henkilöstösihteeri, puh. 040 488 6019
  Jenni Lindroos, Aktiva, puh. 050 596 2108

 2. KESÄTYÖSETELIT 2017

  Tänä vuonna Paraisten kaupunki arpoo myös 20 kesätyöseteliä nuorille, jotka eivät ole saaneet kesätyöseteliä aiemmin.  Kesätyösetelillä tarkoitetaan 250 euron tukea, jonka Paraisten kaupunki myöntää työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 1999–2001 syntyneen nuoren kesätyöhön vähintään kahdeksi viikoksi.

  Seteleitä arvotaan 20 kpl.  Kesätyösetelin saaneet nuoret hakevat itselleen kesätyöpaikan, ja työnantaja laskuttaa kaupunkia jälkikäteen.

  Kesätyösetelin hakuprosessi:
  Näin kesätyöseteliä haetaan:
  1. Täytä hakulomake (tulosta lomake paperilla alla olevasta linkistä
       tai hae lomake kaupungin palvelupisteestä tai aluekonttorista) ja
       lähetä lomake tai vie se Paraisten kaupungin palvelupisteeseen
      (Rantatie 28, 21600 Parainen) tai Nauvon, Korppoon, Houtskarin tai
       Iniön aluekonttoriin.
  2. Viimeinen hakupäivä on 3.3.2017 klo 15.
  3. Kesätyösetelit arvotaan viimeistään 10.3.2017.
  4. Arvonnan jälkeen hakijoihin otetaan yhteyttä ja heidät kutsutaan
      infotilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistuminen on pakollista. Mikäli
      et jostain syystä voi osallistua infotilaisuuteen, ota yhteyttä
      Aktivaan. Jos jäät pois infotilaisuudesta ilman pätevää syytä, seteli
      luovutetaan automaattisesti seuraavalle jonossa.

  Kesätyösetelin myöntämistä koskevat ehdot:
  1. Kesätyösetelien arvontaan voivat osallistua 1999–2001 syntyneet
      Paraisten kaupungin asukkaat.
  2. Työnantaja voi olla yritys, yhteisö tai yhdistys.  Kotitalous,
      yksityishenkilö tai kaupunki taikka kunta eivät voi toimia
      työnantajana.
  3. Kesätyösetelillä palkattava työntekijä ei saa olla yrityksen
      omistajan perheenjäsen (perheenjäsenillä tarkoitetaan tässä
      vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia).
  4. Kaupunki maksaa työnantajalle 250 euron tuen nuorta kohti,
      työsuhteen tulee jatkua vähintään kaksi viikkoa.
  5. Kaupungilta arvonnassa kesätyöpaikan saaneet nuoret eivät voi
      työllistyä kesätyösetelillä.
  6. Kaikki arvonnassa kesätyösetelin saaneet kutsutaan
      infotilaisuuteen, johon osallistuminen on pakollista. Jos jäät pois
      tiedotustilaisuudesta, kesätyöseteli annetaan seuraavalle jonossa.
  7. Kesätyöseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle
      henkilölle.

  Miten nuori käyttää kesätyösetelinsä?
  1. Osallistuu kutsun mukaisesti pakolliseen infotilaisuuteen, joka
      järjestetään nuorten työpajassa Aktivassa. Päivämäärä ilmoitetaan
      kutsussa.
  2. Hakee kesätöitä infotilaisuudessa saamiensa neuvojen ja ohjeiden
      mukaan.
  3. Tarvittaessa Aktivan Jenni ja Martina auttavat työnhaussa.

  Työnantajan tehtävät
  1. Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
  2. Työsuhteen on oltava pituudeltaan vähintään 2 viikkoa,
      päivittäisen työajan on oltava vähintään 6 tuntia (10 päivää = 60
      tuntia) ja bruttopalkan on oltava vähintään 390 euroa kahdelta
      viikolta. Palkan on kuitenkin oltava työehtosopimuksen
      minimipalkan mukainen. Työsuhde voi kestää pidempäänkin,
      vaikka kaupungin tuki onkin vain kahdelle viikolle. Työpäivät voi
      myös hajauttaa pidemmälle ajanjaksolle niin, että 60 työtuntia
      tulee täyteen yhden kuukauden ajanjakson aikana.
  3. Työsuhteen tulee sijoittua 1.6. ja 31.8. väliseen aikaan.
  4. Työnantaja lähettää allekirjoittamansa kesätyösetelin Aktivaan
      viimeistään 5.6.2017.
  5. Kesän jälkeen työnantaja laskuttaa Paraisten kaupungilta 250
      euron korvauksen yhtä seteliä kohtia erillisellä maksulomakkeella
      viimeistään 31.10.2017. Laskuun liitetään kopio työsopimuksesta ja
      palkkakuitit.
  6. Työnantajan toivotaan kirjoittavan nuorelle työtodistuksen.

  Aktivan yhteystiedot:
  Jenni Lindroos, puh. 050 596 2108
  Martina Högman, puh. 040 488 5657
  Rantatie 32, 21600 Parainen
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun