Mene sisältöön


Keskustelutilaisuus Långvikenin hoito- ja käyttösuunnitelmasta 11.7.2018

27.6.2018


Paraisten kaupunki laatii hoito- ja käyttösuunnitelmaa Långvikenin Natura 2000-alueelle Korppoossa. Långviken on noin 5 kilometriä pitkä, kapea ja matala lahti Korppoon saaressa. Vedenalainen kynnysalue erottaa lahden muusta merialueesta. Alue liitettiin Natura-2000 verkostoon vuonna 2013. Päätöstä edelsi pitkä tuomioistuinkäsittely. Ihmistoiminnalla on ollut vaikutusta lahdella koko sen kehityshistorian ajan. Sen ympäristö on ollut asuttuna ja lahdella on liikuttu veneillä jo pitkään.

Kaupungin tavoitteena on laatia Långvikenin alueelle oikeusvaikutteinen ja rakentamista suoraan ohjaava rantaosayleiskaava (MRL § 72). Esitettävä kaavaratkaisu tulee pohjautumaan nyt laadittavaan hoito- ja käyttösuunnitelmaan, joka toimii kaavan tausta-aineistona.

Hankkeessa kootaan ja päivitetään luontoa ja alueen käyttöä koskevat tiedot ja laaditaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelman hankeaika on 2018-2019.

Avoin yleisölle suunnattu tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 11. heinäkuuta klo 18-20 Saaristokeskus Korpoströmissä, osoite Korpoströmsvägen 832. Tilaisuudessa on läsnä Paraisten kaupungin edustajia ja sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaa laativat suunnittelijat.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Lisäksi torstaina 12. heinäkuuta kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä ja hankkeen suunnittelijat ovat tavattavissa Korppoon aluekonttorissa, klo 9-15, osoitteessa Kauppamiehentie 1, Korppoo.

Lisätietoja antavat
Pasi Hyvärilä, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 488 5918
Esko Vuorinen Silvestris Oy, puh. 050 538 0386Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun