Till innehållet


Säsonginfluensavaccineringar 2018-2019

23.11.2018


Målgrupper:  

  • Alla barn i åldern 6 månader – 6 år
  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård (kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt binjurebarksfunktion, kronisk leversjukdom, en sjukdom eller behandling som försämrar immunförsvaret, kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom)
  • Närstående till personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdomar eller vård
  • Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen.
  • Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt


PARGAS HÄLSOSTATION

Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:
Pargas hälsostation, läkarmottagningen, Vapparvägen 15 A, 21600 PARGAS
Obs! Ingång endast via huvudingången!
Förfrågningar:
Tel. 040 488 5504, mån, ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11
Tel. (02) 454 5222, vardagar kl. 9 – 13

Plats och tid för vaccination av barn i åldern 6 månader-6 år samt barn som tillhör riskgrupp:
Barnrådgivningen/Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4:
Onsdag 12.12 kl. 8 – 9.30
Torsdag 13.12 kl. 15 - 17

Förfrågningar:
Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

Plats och tid för vaccination av gravida:
Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4
Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.
Kontakta vid behov mödrarådgivningen för tidsbeställning.
Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12


NAGU HÄLSOSTATION
Enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 118

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, eller tidsbeställning, tel. 0400 117 153 kl. 11.30 – 12.00.

KORPO HÄLSOSTATION
Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation:
Onsdag 28.11 kl. 10 - 12
Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 119

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, skolbarn och personal kan vaccineras på skolan enligt överenskommelse, eller via tidsbeställning, tel. 040 488 5815, vardagar kl. 12.30 – 13.

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION
Enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 120

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, skolbarn och personal kan vaccineras på skolan enligt överenskommelse.

INIÖ HÄLSOSTATION
Enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 121 vardagar kl. 9 - 10


Skriv ut
Dela |
Upp