Mene sisältöön

 


Kysely Turunmaan sähköisen perhekeskuksen kehittämisestä

24.10.2019FSKC (Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området) ja oy Vasso ab (Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) selvittävät miten sähköisen perhekeskuksen sisältöä voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla Turunmaan ruotsin- ja kaksikielisiä perheitä palvelevaksi. www.varsinais-suomenperhekeskus.fi. Tavoitteena on kehittää palvelu, jonka avulla perheet löytäisivät helposti tarvitsevansa palvelut internetistä. 

Hankkeessa on luotu alueen asukkaille, kunnille sekä kolmannelle sektorille suunnattu sähköinen kyselylomake. Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden digitaalisten palvelujen sisällön suunnitteluun! 

Kyselylomake on avoinna 17.09-30.11.2019. 

Asukkaille suunnattu lomake on löydettävissä osoitteesta:https://link.webropolsurveys.com/S/170EA1FBCFF54592 

Selvitystyötä rahoitetaan Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -yhdistyksestä saadun rahoituksen turvin. Selvitys tehdään syksyn 2019 aikana. Tietoa kerätään oheisen kyselylomakkeen sekä aiheeseen linkittyvien työpajojen ja haastattelujen avulla. Selvityksen tulokset raportoidaan kirjallisesti ja raporttia käytetään Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden jatkovalmistelun tukena. 

Lisätietoa selvitystyöstä sekä projektista:
https://fskc.fi/projekt/

http://www.vasso.fi/2019/09/digitalt-familjecenter-plattform-for-forebyggande-arbete-for-omsorg-och-halsovard/

www.varsinais-suomenperhekeskus.fi

 

Sivun alkuun