Mene sisältöön

 


Tilapäinen uimakielto Sollidenin, Bläsnäsin ja hotellin rannoilla jäteveden aiheuttaman uimaveden likaantumisen vuoksi

27.5.2019Paraisten pääpumppaamon pinta-anturin tukkeutumisen vuoksi käsittelemätöntä jätevettä on pumpattu vesistöön. Ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull Paraisten kaupungilta kertoo, että saastumisen vaikutusalueella on kolme uimarantaa tai uimapaikkaa: Solliden, Bläsnäs ja hotellin lähellä sijaitseva uimaranta. 

Puhdistamaton jätevesi muodostaa tilapäisen riskin uimaveden hygieeniselle laadulle ja siksi kunnan terveydensuojeluviranomainen on päättänyt terveydensuojelulain 51§:n nojalla kieltää uimisen toistaiseksi Sollidenin, Bläsnäsin ja hotellin rannoilla jäteveden aiheuttaman uimaveden likaantumisen vuoksi. Uimavedestä otetaan näyte maanantain 27.5.2019 aikana. Tilapäinen uimakielto on voimassa, kunnes uimaveden hygieenisestä laadusta on saatu varmuus.

Terveystarkastaja on vienyt kyseisten uimarantojen ilmoitustauluille liitteenä olevat tiedotteet tilapäisestä uimakiellosta perjantai-iltapäivällä klo 15-16. 

Sivun alkuun