Till innehållet


Socialcentralen flyttar p.g.a vattenskada

6.6.2019


Socialcentralen flyttar p.g.a vattenskada till Vapparvägen 15
(f.d Mentalvårdsbyrån) från 6.6 till september. Flytten gäller vuxensocialarbetet (medräknat missbruks- och flyktingarbetet), anställningssamordnare, TE-centralen och närvårdarstöd samt kanslitjänster.

Handikappservicen och förvaltningen blir i stadshuset.

Upp