Mene sisältöön


Usein kysytyt kysymykset


Mistä saa lisätietoja lupien tarpeesta?
Täältä!

Mitä voin rakentaa ilman ilmoitusta, toimenpidelupaa tai rakennuslupaa?
Yhden alle 7 m²:n vajan, esimerkiksi puuvajan, voi rakentaa rakennuspaikalle, mutta sen pitää täyttää paloturvallisuusmääräykset.

Miksei ilmoituksia voi hoitaa suullisesti? Riittääkö sähköposti?
Kaikki ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti käyttäen rakennusvalvonnan
kotisivuilla olevia lomakkeita. Kun ilmoitus tehdään huolellisesti liitteineen, rakennusvalvonta saa tarvittavat tiedot ja näin ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voidaan ryhtyä todennäköisemmin aikataulussa. Rakennusvalvonta voi ilmoittaa 14 päivän sisällä, tarvitaanko hankkeelle kuitenkin toimenpidelupa tai rakennuslupa.

Tarvitaanko vastaava työnjohtaja? Miksi?
Toimenpidelupa- ja rakennuslupahakemuksiin tarvitaan vastaava
työnjohtaja, jolla tulee olla hankkeeseen nähden riittävä koulutus
ja kokemus.

Onko pakko ”pyytää lupaa” naapureilta?
Rakennuslupahakemukseen liitetään naapureiden kuulemislomake,
naapurilta ei tarvita lupaa. Kuuleminen voidaan hoitaa maksua
vastaan myös viranomaisteitse. Ainoastaan, jos rakennus tulee
asemakaava-alueen ulkopuolella 5 metriä lähemmäs naapurin
rajaa, tarvitaan siihen naapurin suostumus.

Mitä pitää olla valmiina, että rakennukseen voidaan muuttaa?
Kodin tulee olla turvallinen ja terveellinen, pinnat valmiita, kaiteet
paikoillaan, poistumistiet kunnossa, jätehuoltosopimus tehtynä,
postilaatikko ja numerokyltti paikoillaan, keittiö ja hygieniatilat
valmiina. Julkisivu ja piha voivat olla kesken pieniltä osin.

Voinko käyttää loma-asuntoani vakituisena asuntona?
Käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asunnosta vakituiseksi
asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan. Rakennusluvan lisäksi
voidaan tarvita myös poikkeamislupa.

Tarvitaanko kattomateriaalin vaihtamiseen lupa?
Katemateriaalin muutos tarvitsee asemakaava-alueella toimenpideluvan
ja muualla ilmoituksen. Jos samalla muutetaan rakenteita,
lisätään lämmöneristystä yms., tulee hankkeelle aina hakea toimenpidelupa. Aina tulee arvioida energiatehokkuuden parantamismahdollisuus.

Minkäkokoinen kasvihuone tarvitsee luvan ja minkäkokoisen
voi rakentaa asemakaava-alueelle?

Yhden alle 15 m²:n kasvihuoneen voi pystyttää rakennuspaikalle
ilman lupaa tai ilmoitusta. Kasvihuoneen tulee sopia ympäristöönsä
ja olla turvallinen.

Vaatiiko pressukatos luvan?
Pressukatos ei ole sallittu autosuojana ollenkaan, joten sille ei voida
myöntää lupaa siihen tarkoitukseen. Tilapäisesti rakennuspaikan
tavaroita voi suojata pressuilla ilman lupaa. Jos pressukatokseen
rakennetaan runko, tarvitsee se luvan, kuten muukin rakentaminen
samoilla säännöillä. Pressukatosta koskee myös ympäristöön
soveltuvuussäännökset, kuten muutakin rakentamista.

Minkälaisen luvan tarvitsen saunarakennuksen rakentamiseen?
Saunarakennuksen rakentaminen tai saunatilojen rakentaminen
asuntoon vaatii aina rakennusluvan.

Tarvitseeko siirrettävä vaja/varasto luvan?
Tarvitsee, rakennusjärjestyksen mukaisesti, perustustapa tai siirrettävyys
ei vaikuta luvan tarpeeseen.

Onko varastokopin ulkonäöllä merkitystä luvan saannille?
Rakennelmankin tulee sopeutua ympäristöön ja rakennettuun
rakennuspaikkaan. Muun muassa asemakaava-alueella hirsisalvokset
eivät ole sallittuja.

Jos puu kaatuu myrskyssä, tai jos puu on kaatumaisillaan, voinko
kaataa sen?

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että puut eivät aiheuta vahinkoa
ympäristölleen, hoitamalla tontin puustoa etukäteen. Jos puu
kuitenkin kaatuu, tulee sille joka tapauksessa hakea puunkaatolupa.
Samalla tutkitaan, tuleeko tilalle istuttaa uusi puu. Asemakaava-
alueella tarvitaan puunkaatolupa, jos on kysymyksessä halkaisijaltaan
yli 10 cm:n puu. Asemakaava-alueen ulkopuolella ei tarvita
erikseen puunkaatolupaa; vasta kun kysymyksessä on maisemaa
muuttava toimenpide, tulee siihen hakea lupa.

Voinko sijoittaa kiinteistölleni kylpytynnyrin, minkä luvan tarvitsen?
Kylpytynnyrin sijoittaminen kiinteistölle vaatii kirjallisen ilmoituksen.
Ilmoitukseen tulee liittää asemapiirros, josta näkyvät olemassa
olevat rakennukset ja kylpytynnyrin etäisyys niihin. Asemapiirroksesta
tulee myös näkyä kylpytynnyrin etäisyys naapurin rajaan.
Kylpytynnyrissä on tulisija ja savupiippu, joka usein on lyhyt, ja
väärin sijoitettuna kylpytynnyri voi aiheuttaa tulipalon riskin.

Voinko rakentaa omasta rannastani laiturin yhteiselle vesialueelle
ilman lupaa?

Alle 30 m²:n suuruisen ja/tai alle 15 metrin pituisen laiturin voi
rakentaa ilman lupaa, jos rakennelma alkaa omasta rannasta. Suosituksena on, että laituri rakennetaan vähintään 5 metrin päähän
naapurin rajasta ja että asiasta keskustellaan naapureiden kanssa.

Mitä teen, jos epäilen, että naapurilla on luvaton rakennushanke?
Asiasta voi ilmoittaa rakennusvalvontaan, joka tutkii ilmoitukset
asiajärjestyksessä.

Sivun alkuun