testi

Mene sisältöön

Valonia palvelee saaristokunnan asukkaita monipuolisesti kestävissä valinnoissa

18.9.2017 Katariina Yli-Heikkilä - vesiasiantuntija - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (Valonia)

Tänä kesänä Valonian Paraisten kanssa tekemä yhteistyö on keskittynyt erityisesti vesiensuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Valonia on kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, joka auttaa Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä sekä asukkaita vesiensuojeluun, kestävään liikkumiseen, energiankulutukseen, kiertotalouteen, ympäristökasvatukseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä kestävään kuluttamiseen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Valonian tavoitteena on maakunta, jossa jokaisen kuntalaisen on helpompi tehdä kestäviä ja ympäristöystävällisiä valintoja. 

Saaristossa ympäristössä tapahtuvat muutokset näkyvät nopeasti muun muassa rantojen roskaantumisena ja leväkukintoina. Vaikka suurin osa Saaristomeren kuormituksesta tulee sisämaasta jokivesien mukana, on saariston kiinteistökohtaisella jätevesien puhdistuksella mahdollisuus vaikuttaa kiinteistön lähiympäristön puhtauteen. 

Uusi jätevesilainsäädäntö haja-asutusalueiden kiinteistöille tuli voimaan huhtikuussa 2017. Lainsäädännössä asetettiin aikaraja ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen jätevesiremonteille. Lain mukaan näillä kiinteistöillä jätevesijärjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Valonian jätevesineuvoja on kesän aikana kiertänyt Paraisilla kertomassa jätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä. Jätevesineuvontakäynnin tarkoituksena on kertoa kiinteistönomistajalle pitääkö jätevesijärjestelmä remontoida, miten se kannattaisi tehdä ja milloin se pitäisi tehdä. Valonian jätevesineuvojan voi tilata maksuttomalle kiinteistökäynnille ja lisäksi jätevesineuvoja voi kysellä puhelimitse ja sähköpostilla.

Omien lähivesien tarkkailu on tärkeää vesiensuojelun edistämisen kannalta. Lähivesistön tullessa tutuksi herää myös tarve sen suojeluun. Valonia on tarjonnut Raumalta lähtöisin olevaa Koulujemme lähivedet -toimintamallia Paraisten kaikille peruskouluille. Ideana on järjestää opettajille suunnattuja koulutuksia, joissa tarjotaan ideoita, tiedollista ja toiminnallista sisältöä sekä maastovälineistöä lähivesitoiminnan käynnistämiseen omissa kouluissaan. Lähivesitoiminnassa koululaiset tekevät useita eri oppiaineita yhdisteleviä tutkimusretkiä valitsemaansa lähivesistöön. Mukaan toimintaan voivat koulujen lisäksi ilmoittautua myös paikalliset yritykset. Yrityksillä on mahdollisuus tukea lähivesitoiminnan materiaalihankintoja. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea.

Vesikoulu_Valonia_KirsiAhonen.JPG

Puhtaat rannat ja vedet ovat Paraisille myös matkailuvaltti. Monet tulevat Paraisille juuri meri- ja saaristomaisemien perässä. Matkailijoille, mutta myös kuntalaisille on tärkeää, että kunnan virkistys- ja retkeilykohteet ovat helposti löydettävissä. Valonian luontoasiantuntija tekee parhaillaan yhteistyötä Paraisten polut -hankkeen kanssa, jotta alueen kiinnostavat retkeilykohteet olisivat tulevaisuudessa osana koko maakunnan kattavaa aineistoa ja vaivattomasti ihmisten saavutettavissa. Kehitystyön myötä luontomatkailualan yrittäjien löydettävyys paranee, mikä virkistää paikkakunnan elinkeinoelämää.
Polku_2017_Katariina.JPG

Valonia on järjestänyt yhteistyössä Paraisten kaupungin ja Saaristomeren biosfäärialueen kanssa vuosittaisia Saariston ympäristömessuja. Kesän alussa jo neljännen kerran järjestetyt messut toivat Paraisille monia kestävän kehityksen teemoja edistäviä ympäristöalan yrityksiä, yhdistyksiä ja muista toimijoita. 
Ympäristömessut_2017_Katariina.jpg
        Ympäristömessut 2017 kaupungin keskustassa

Kommentoi

Nimi *

Sähköposti *

WWW

Kommentti*

Kirjoita luku viisi numerona*

* merkityt tiedot ovat pakollisia
Emme julkaise sähköpostiosoitteita. Nimi- ja osoitetietoja käytetään ainoastaan kirjoittajan tunnistamiseen. Lähetetyt viestit tarkastetaan ennen julkaisua.
Sivun alkuun