testi

Till innehållet

Energieffektiva fastigheter i Pargas

30.5.2018 Robin Lundqvist

Under halva år 2018 kommer jag utföra ett diplomarbete beställt av Pargas stad för att kartlägga energianvändningen i Pargas stads fastighetsmassa samt utreda vilka förbättringsmöjligheter det finns för främjandet av en hållbar energiförbrukning. Energieffektivitet inkluderar såklart en reducerad energiförbrukning men också utnyttjandet av nya alternativa energikällor som t.ex. leder till lägre utsläppsnivåer. I skrivande stund ser uppvärmningsfördelningen i stadens fastigheter ut enligt bilden nedan.

energi pargas.jpg

Ett av de största målen är att minska på biten olja eftersom oljeuppvärmningen årligen leder till stora koldioxidutsläpp (ca. 1 400 ton). Staden har redan under en tid gått in för att byta ut gamla oljepannor till värmepumpar som utnyttjar bergvärme men fortfarande finns det mycket rum för förbättring. En optimalt inställd och installerad värmepump kan producera upp till tre gånger mer värme jämfört med mängden el man lägger in vilket leder till att återbetalningstiden ofta ligger långt under 10 år.
Med en osäker elmarknad och stigande elpriser är det även väsentligt att minska på mängden inköpt el. De relativt småskaliga solpanelssystem som monterats på stadshuset i Pargas, biovärmeverket i Lövnäs och områdeskontoret i Nagu sparar sammanlagt in över 3 000 € i direkta elkostnader per år. Efter 8 – 9 år när investeringskostnaderna återbetalats fortsätter panelerna att producera gratis el i 10 – 20 år. Staden har även gått in för att all den el som köps in ska vara producerad med 100 % förnybara energikällor (vattenkraft från Merikoski). Detta är ett stort steg i rätt riktning för att minska på skadliga utsläpp.
Fastigheternas energieffektivering ligger också till stor del i användarens händer. Hur fönster och dörrar är öppna, mängden varmvatten som förbrukas och hur lampor används är alla faktorer som påverkar en fastighets energiförbrukning. Dessutom behövs det utvidgad kunskap och utbildning för att nya uppvärmningsmetoder och energitekniker ska fungera optimalt. Allt detta förutsätter ett visst intresse för energifrågor hos både stadens tjänstemän och fastigheternas personal och användare.
Pargas stad borde i framtiden kunna ses som en rådgivare och förebild för dess invånare inom speciellt energifrågor och hållbar energianvändning. Utmaningarna är många för att utveckla en energieffektiv och miljövänlig fastighetsmassa men ser man på Pargas läge i Finland så finns det alla möjligheter för att utnyttja alternativa energikällor (sol-, vind-, vatten- och geoenergi) och uppnå detta mål.

Kommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Upp