testi

Mene sisältöön

Matkalla kohti kestävyyttä – terveiset Ahvenanmaalta

27.2.2017 Lotta Nummelin

Ahvenanmaa on päättänyt alkaa kestäväksi! Tietä viitoittamaan saimme Ahvenanmaalle vuonna 2016 oman kehitys- ja kestävyysagendan, ja nyt eri puolilla Ahvenanmaata on alettu kääriä hihoja ja ryhdytty hommiin.

Kehitys- ja kestävyysagendan alussa esitetään seuraava visio: ”Kaikki voivat kukoistaa kantokykyisessä saaristoyhteisössä rauhan saarilla”, mikä maalaa parhaan mahdollisen kuvan Ahvenanmaasta. ”Kukoistamisella” tarkoitetaan sitä, että Ahvenanmaalla kaikilla ihmisillä on edellytykset yltää parhaimpaansa ja viihtyä. Kantokyvyssä on kyse siitä, että tyydytämme tarpeemme ilman, että tulevat sukupolvet, kaltoin kohdeltu halpatyövoima tai muut elävät olennot, kuten eläimet ja luonto, saavat maksaa siitä laskun. ”Rauhan saaret” viittaa Ahvenanmaan saaristoyhteisön ainutlaatuiseen historiaan ja koskemattomaan luontoon: rikkaaseen ja moni-ilmeiseen saaristoyhteisöön, jossa pienelle alalle mahtuu monia erilaisia elinympäristöjä ja jossa vaalimme yrittäjähenkeä, perinteitä, elinkeinoelämää ja uutta tekniikkaa, joka helpottaa kaikkien niiden elämää, jotka haluavat elää ja asua tässä yhteisössä.

Agenda määrittelee kestävyyden käsitteen ruotsalaisen Naturliga steget -organisaation linjaamien neljän kestävyyden periaatteen pohjalta (ks. http://www.detnaturligasteget.se/var-metod/#principerna).

Vision saavuttamiseksi olemme valinneet seitsemän strategista kehittämistavoitetta. Tavoitteet ovat yhteneväiset YK:n 17 globaalin kehittämistavoitteen kanssa (ks. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/), mutta olemme päättäneet valita omat tavoitteemme, jotta ne tuntuvat relevanteilta juuri meille. Tavoitteet ovat:

  1. Hyvinvoivat ihmiset, joiden olemassa olevat voimavarat kasvavat

  2. Kaikki luottavat omaan yhteisöönsä ja kaikilla on todelliset mahdollisuudet olla siinä osallisina

  3. Kaikki vesi on hyvälaatuista

  4. Tasapainoinen ekosysteemi ja biologinen monimuotoisuus

  5. Vetovoimaisuus asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten näkökulmasta

  6. Tuntuvasti suurempi osuus energiasta tulee uusiutuvista energianlähteistä ja energiatehokkuus lisääntyy

  7. Kestävät ja tiedostavat kulutus- ja tuotantotavat

Kestävyystyötä on tehty jo pitkään, muun muassa yksi Suomen viimeisimmistä Agenda 21 -toimistoista toimi aktiivisesti Ahvenanmaalla. Kestävyystyö sai kuitenkin kunnon sysäyksen eteenpäin, kun maakäräjät ja maakuntahallitus vuonna 2014 asettivat yhteiseksi päämääräkseen kaikilla tavoin kestävän Ahvenanmaan vuonna 2051. Agendaa on laatinut yhdessä suuri joukko ihmisiä saaristoyhteisömme kaikilta sektoreilta. Kaikki työpajoissa, asiantuntijapaneeleissa ja suurilla foorumeilla sanottu analysoitiin ja kiteytettiin nykyiseen agendaamme. Työ on ollut todellista joukkuetyötä, jossa on ollut mukana kolmas sektori, elinkeinoelämä, julkinen sektori ja yksityishenkilöitä.

Nyt siirrymme sanoista tekoihin. Jotta agendasta tulisi todellisuutta, hienot sanat on pantava käytäntöön päivittäisessä toiminnassa ja niiden on ohjattava jokaista suurta ja pientä päätöstä, joita eri puolilla Ahvenanmaata tehdään. Olemme jo saaneet nähdä, kuinka yritykset ovat alkaneet ohjata omaa kestävyystyötään laatimalla yhteiskuntavastuuraportteja, kuinka elintarvikeala alkutuottajat etunenässä on laatinut kestävän elintarvikestrategian, johon sisältyy useita kärkihankkeita, ja kuinka kolmas sektori sekä ympäristö- että sosiaalialalla järjestää täydennyskoulutusta kestävästä kehityksestä.

Parainen ja Ahvenanmaa muistuttavat toisiaan monella tapaa. Meillä on varmasti paljon opittavaa toisiltamme!

Lotta Nummelin, toimitusjohtaja, Östersjöfonden

                  Lotta.jpg
              Lotta Nummelin luennoi Saaristomeren Talvitaapaamisessa
                                                           3.3 Kasnäsissa
              http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/saaristomeren-                                           talvitapaaminen-2017/?lang=fi

Kommentoi

Nimi *

Sähköposti *

WWW

Kommentti*

Kirjoita luku viisi numerona*

* merkityt tiedot ovat pakollisia
Emme julkaise sähköpostiosoitteita. Nimi- ja osoitetietoja käytetään ainoastaan kirjoittajan tunnistamiseen. Lähetetyt viestit tarkastetaan ennen julkaisua.
Sivun alkuun