testi

Till innehållet

Hållbar utveckling i Pargas stad?

22.12.2016 Carl-Sture Österman

Ibland hör man att det framförs bestämda åsikter om att principerna för hållbar utveckling inte i tillräckligt hög grad beaktas i verksamheten inom Pargas stad.

Varför är det så?

Redan år 1997 var Pargas stad, på stadens miljövårdsbyrås försorg med som en av de grundande kommunmedlemmarna av Egentliga Finlands Agenda 21 kontor. Vi hade konstaterat bristen på lokala resurser och ansåg att en gemensam insats skulle ge bättre möjligheter. Då utarbetades ett regionalt åtgärdsprogram liksom även egna lokal- agendaprogram för de deltagande kommunerna. En del åtgärder har förverkligats, andra inte. Ännu i dag lever kontoret vidare under namnet Valonia, Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi. Förutom experthjälp med miljöfostran i daghem och skolor och energirådgivning för företag och hushåll, hör den årligen återkommande miljömässan i Pargas till projekt där Valonia konkret syns och medverkar.

Kunniakirja SE.jpg

 År 2010 mottog Pargas stad utmärkelsen som Finlands bästa kommun för rådgivning och hantering av avloppsvattenproblematiken i glesbygdsmiljö. Även konkreta åtgärder syns i verksamheten. Stadens fjärrvärmebolag med ca 30 km fjärrvärmenät och 175 st. i huvudsak stora anslutna fastigheter producerade år 2015 ca 42 % av fjärrvärmen med biobränsle (flis), 55 % med spillvärme (processvärme) från storindustrin och endast 3 % med olja. Som en ytterligare miljöåtgärd har på Biovärmeverkets tak installerats solpaneler, likaså installerades 2016 solpaneler på taket i Pargas stadshus.
Andra exempel på små vidtagna åtgärder är Solvagnen, ett litet mobilt solkraftverk som staden anskaffat för att använda som producent av elenergi vid små tillställningar där elnät inte finns. Alldeles nyss har vi även nåtts av information om att naturskoleverksamhet på svenska kommer att startas upp i Åboland.

onnittelu1.jpg

Carl-Sture Österman, Andreas Johansson och Petri Huovila tar emot utmärkelsen som Finlands bästa glesbygdsavloppskommun

- Är det månne så att vi inte är speciellt bra på att informera om hållbara åtgärder?

Trots att mycket arbete och viss attitydförändring ännu återstår för att bättre beakta principerna för hållbar utveckling i stadens verksamhet, hoppas jag personligen att denna blogg skall bli ett populärt redskap för att föra fram såväl redan vidtagna åtgärder som nya goda initiativ!

Carl-Sture Österman
miljövårdschef

Kommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Upp