testi

Till innehållet

Näringsämnen i kretslopp på Din egen fastighet

21.12.2018 Petri Huovila

Att cirkulera näringsämnen där de uppstår är hållbar utveckling. Eftersom jag i mitt arbete ofta engageras i frågor gällande avloppsvattenhantering i glesbygden och avfallshantering, vill jag lyfta fram tre enkla men betydelsefulla faktorer, genom vilka näringsämnen kan fås i kretslopp på den egna sommarstugefastigheten. Lokalt.

1. Välj åt Er en komposterande toalett!
2. Töm själv slammet från gråvattenavskiljare!
3. Kompostera bioavfallet!

1. Komposttoaletten är den enklaste metoden att få näringsämnen i kretslopp på den egna fastigheten. Då behöver man inte transportera wc-vattenslam någon annanstans för behandling. Det är en miljögärning av stor betydelse att också för en ny fin sommarvilla välja en torrtoalett, genom vilken alla näringsämnen från det fasta avfallet och vätskorna kan fås till återanvändning i komposten, i jordförbättring och som gödselmedel. Det är möjligt att få komposttoaletterna att fungera väl, bara man engagerar sig litet i skötseln. Man kan montera en komposttoalett också inne i lokalen i stället för vattentoalett. Om jag fick bestämma så skulle komposttoaletter vara obligatoriska åtminstone i fritidsbostäderna, vatten-wc skulle man få installera bara i undantagsfall.

kaymalamalli SE.jpg
All ”torrtoalettproduktion” skall enligt hälsoskyddsförordningen tas till vara

2. Om Ni på Er fastighet har en slamavskiljare för gråvatten, är det en verklig miljögärning att tömma slammet SJÄLV! Då behöver inte slambilen köra runt till skärgårdens stugtomter för att tömma brunnar som är fulla närmast av bara vatten. Enligt våra avfallshanteringsbestämmelser är det tillåtet att tömma slammet i synnerhet från gråvattenavskiljare själv, bara man meddelar detta till Sydvästra-Finlands avfallshanteringsnämnd för registrering. Det bör noteras att hela brunnen inte behöver tömmas, utan bara slammet, d.v.s. det material som samlats på ytan eller sjunkit till botten. Vem som helst kan putsa bort slammet t.ex. med hjälp av en finmaskig håv. Om någon inte vill göra det själv så kan säkert en ”mökkitalkkari” hjälpa med det. Slammet som samlas upp kan sedan vackert sättas i komposten.

Om man har mod så kan man också tömma slammet från wc-vattenslamavskiljare själv, under förutsättning att man har skaffat en ändamålsenlig slamavvattnare för jobbet. Med dess hjälp kan slammet avskiljas från vätskan, som avleds tillbaka in i reningssystemet. Slammet komposteras. Även om detta skall en skriftlig anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten.

3. Organiskt avfall som härstammar från naturprodukter uppstår i alla hushåll: skal från potatis, morötter och frukter, fiskrens, kasserad mat osv. Upp till 1/3 av hushållsavfallet består av bioavfall. Mängden näringsämnen som det innehåller är stor och det är ytterst viktigt att även dessa näringsämnen kan fås tillbaka i kretsloppet på den egna tomten. Kompostering är också en miljögärning av stor betydelse och förstärker den hållbara utvecklingen. Samtidigt kan Du minska antalet tömningar för brännbart avfall: tömningsintervallen kan som längst bli 12 veckor. 

Petri Huovila, miljövårdsinspektör. Gott Nytt År till Alla!

Kommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Skriv ut
Dela |
Upp