testi

Till innehållet

Omställning Pargas

7.2.2018 Johanna Fredenberg

Omställning.jpg

Lokala initiativ för en hållbar framtid  - omställningsrörelsens grundtankar:
- Vi blir allt mer medvetna om att den riktning vi styr världen i inte är särskilt hållbar. Vi börjar inse att vi bör lägga om våra sätt att leva och hur vi ser på omvärlden för att kunna skapa en framtid där även våra barnbarnsbarn kan leva och må bra.

Vi behöver fundera på hur ett samhälle ska se ut, som kan hantera konsekvenserna av energiproblematiken, den globala uppvärmningen, ekosystemerosionen, de sociala orättvisorna samt bristerna i det ekonomiska systemet. Det räcker inte med att byta till förnyelsebara energikällor, vi behöver samtidigt minska vår energiförbrukning. 

Men vi människor är sinnrika och kreativa varelser och vi brukar tänka att vi alltid hittat utvägar ur svåra situationer vi hamnat i. Det är sant – men dessa lösningar har hittills inte inneburit att vi minskat vårt ekologiska fotavtryck. Tvärtom har de teknologiska framstegen gått hand i hand med ett allt större fotavtryck för vår art, inte heller har vi lyckats skapa mer rättvisa och minskade klyftor mellan människor. För att hitta lösningar som är verkliga lösningar behöver vi bättre förstå orsakerna. Vi behöver se och förstå att allt hänger samman. En obegränsad tillväxt inom ett begränsat system (såsom jorden) fungerar inte. En ekonomisk och ekologisk kris som beror på sinande naturresurser går inte att konsumera sig ur.

Omställning handlar om att förändra världen genom att börja smått, precis där du är. Det kan vara att stärka våra lokalsamhällen, att bli mer självförsörjande, att tillsammans lära oss fungera med mindre resurser, att samarbeta och ta hand om varandra och det ställe vi bor på. Att göra det stället till just det vi vill, tillsammans. Man bildar grupper på gräsrotsnivå där man samlas kring frågor som engagerar. Ofta inleder man konkret med projekt kring odling,  t ex olika typer av gemensamma kolonilotter – egen odling och närmat är grundläggande för ett hållbart och starkt samhälle!

Gruppen Omställning Pargas har funnits i tre år ungefär. Vi har visat dokumentärer, haft fröträffar, ”skill-sharing” och byggt solfångare. Det finns plats för många många fler engagerade som vill göra något praktiskt för en bättre värld här och nu - vår kreativa förmåga att hitta lösningar och vår lust att dela kunskaper och erfarenheter är de positiva krafterna i omställningsarbetet!

Omställning Pargas finns på Facebook, kom med i gruppen! På nätet finns också massor information om omställningsrörelsen: på svenska omställning.net och på engelska transitionnetwork.org.

Omställnings-idéer för Pargas:
• Community gardens/ätbart i parkerna
• Butik med närmat (t ex som kooperativ)
• Bageri/bryggeri som kooperativ
• Kulturcafé
• Odling för dagisar/äldreboende med avslutande skördefest
• ”Ritning” (s k lokalekonomisk analys) över kommunens ekonomi  (hur mycket av invånarnas och kommunens pengar försvinner ut ur kommunen och längs vilka vägar)
• Lokal valuta
• Kartläggning över alla kommunens primärproducenter samt workshop vad man bör tänka på om man vill övergå till ekologisk odling/djurhållning
• Nättjänst där man registrerar sig med sin adress och har tillgång till forum för ”låna en grej”, ”samåkning”, ”loppis”, ”Bytestorg för hobbyodlare”
• Kartlägga all hållbar verksamhet som redan finns och använda det som bas för marknadsföring av kommunen

omstallare.jpg

Kommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Upp