testi

Till innehållet

Vårglädje

30.3.2016 Patrik Nygrén


Med våren kommer alltid boksluten, som ger oss en orsak att blicka bakåt och litet framåt. Ekonomi och verksamhet i kommuner är en långsiktig business och en bra analys i kommuner förutsätter alltid att man blickar bakåt litet längre än bara ett redovisningsår och också förstås att man samtidigt blickar framåt.

Fick just färdigställt stadsdirektörens översikt för bokslutet 2015 och är uppriktigt glad. Jag är glad över att stadens ekonomi är i balans och glad över att vi sakta förbättrat vår finansiella status. Jag är glad över att vi kunnat minska vår lånestock och nu även lyckats skaka av oss det sista kriskommunkriteriet vi ännu år 2014 uppfyllde.  Det här är ett mycket gott resultat under en tid då ekonomin i Finland stagnerat. Tacket skall riktas till alla som hjälpt till, till personal och till förtroendevalda. Arbetet med att söka möjliga inbesparingar och kostnadseffektivitet är numera mera ett bestående element i vår vardag men vi har orsak att vara glada just nu.

Kommunal service skall förstås inte utvärderas enbart i termer av produktivitet och effektivitet. Vi vill framöver bli bättre på att förstå oss på kundupplevelsen i det vi gör och på vad vi egentligen åstadkommer för våra kunder, klienter, elever, patienter, boende. Vi vill bli bättre på verkningsfullhet, på att förstå vad det är, att mäta den och att ställa målsättningar utgående från den. Produktivitet beskriver t.ex. hur många timmar undervisning vi kan åstadkomma för säg 1 000 euro.  Ifall vi lyckas med konststycket att ge flera undervisningstimmar för samma peng så har vi ökat produktiviteten. Effektiviteten å sin sida kan te sig öka ifall en lärare simultant på något sätt lyckas klämma in 10 fler elever i undervisningen. Verkningsfullheten å andra sidan kan vara t.ex.  vad våra elever i slutändan lär sig, vilket förstås beskriver någonting mycket mera än effektivitet eller produktivitet. Verkningsfullheten innehåller förstås också en ekonomisk dimension, insatsen som behövs kostar någonting och verkningen d.v.s. att eleven lär sig något kan kanske också ett monetärt värde,  men förståelsen av verkningsfullhet förutsätter ett mera sofistikerat tänk.

Det är i kundupplevelsen som värdet av det vi gör kommer fram; då eleven lär sig någonting nytt eller upplever sig sedd, då frågetecken snabbt och bra kan rätas ut för den som vill bygga ett hus, då den äldre får maten på tallriken i sig, då barnet snabbt kan få sitt sår sytt, då elevens specialbehov kan mötas. Vår service har ett värde för dem som får eller är medskapare till den och det gäller för oss att förstå oss på detta.

Jag är också glad för att staden har fått ihop 50 strategiska handlingar vilka vi vill förverkliga under detta och kommande år.  De strategiska handlingarna, som fokuserar på förutsättningarna för boende, service och arbete i staden ger nu en riktning för staden och kommer tror jag att ha en förändrande inverkan på staden. 

Glad vår önskar
Patrik NygrénKommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Upp