Till innehållet


Deltagande och växelverkan

Att påverka ärenden och de slutliga besluten är lättast medan beredningen pågår. Det finns också andra sätt att delta och påverka, t.ex. genom att  

  • ge feedback
  • komma med invånarinitiativ
  • följa med beslutsfattandet
  • rösta – då är du med och väljer beslutsfattare.Upp