Till innehållet


Fråga och kommentera - påverka!

Skicka en ny fråga

Fyll i formuläret nedan och skicka din fråga. Du får personligt svar på din fråga inom en vecka.
Om du vill, kan din fråga och svaret på den också publiceras på Frågetorget.

Frågetorget är inte ett diskussionsforum eller en insändarspalt. På Frågetorget publiceras bara texter som innehåller en tydlig fråga om stadens förvaltning och service. Du kan använda ditt eget namn eller en signatur. Texter som skickats utan person- och kontaktuppgifter publiceras dock inte. Administratören för Frågetorget förbehåller sig rätten att redigera texterna.

På grund av osakliga inlägg som skickats till Frågetorget är e-postadressen numera obligatorisk information:

Efter att du skickat din fråga får du ett e-postmeddelande som du måste bekräfta.
Först efter bekräftelsen skickas din fråga vidare till Frågetorget.
Obs! Var noggrann när du skriver din e-postadress, för om du skriver fel adress går det inget automatiskt meddelande till din e-post och då kan du inte heller bekräfta din fråga.

[site.faq.leave-this-empty]


 
Upp