Mene sisältöön


Muutoksenhaku päätöksiin

Muutosta kunnallisiin päätöksiin voi hakea eri tavoin. Valitusmuoto riippuu siitä, mistä päätöksestä on kysymys.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen ja valtuuston tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus lähimmälle hallinto-oikeudelle.

Erityislakien muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle. Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus.

Hallintokantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino. Kantelu on ilmoitus lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi katsotusta menettelystä tai toiminnasta.


Lähteet: finlex.fi, kunnat.net

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun