Till innehållet


Stadsdirektören

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Pargas stad strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen

Patrik Nygrén är stadsdirektör i Pargas stad.  

  


Upp