Mene sisältöön


Kaupungin organisaatio

Kaupungissa ylin päätösvalta on joka neljäs vuosi valittavalla kaupunginvaltuustolla. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Näistä toimielimistä kaupunginhallitus on keskeisessä asemassa, sillä se vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Luottamushenkilöiden lisäksi kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.


Paraisten kaupungin viranhaltijaorganisaatio:

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383

Kaupungin hallinto on jaettu konsernipalveluihin ja osastoihin seuraavasti:

KONSERNIPALVELUT:

Hallintopalvelut
Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
- hallinto
- juridinen neuvonta
- rakennusjuridiikka
- valmistelu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
- kaupunginhallituksen ja -valtuuston sihteeritehtävät
- konserniasiat, konserniyhtiöt
- IKT

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh. 044 358 5832
- henkilöstöasiat
- palkanlaskenta

Elinkeinopalvelut
Elinkeinojohtaja Tomas Eklund, tfn 040 4885675
- elinkeinoelämän kehittäminen
- matkailu
- hankkeet
- tiedotus
- puhelinliikenne
- saaristo ja saaristoliikenne
- aluelautakunnat

Tekniset tukipalvelut
- kiinteistöt, ruokapalvelut, siivouspalvelut
- vedenhankinta ja -jakelu ja kunnan vesihuolto
- kunnalistekniikka, kadunpito, laiturit
- liikuntapaikkojen ja viheralueiden sekä uimarantojen hoito

Talouspalvelut
Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 488 6060
- taloushallinto

OSASTOT:

Ympäristöosasto
Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927     
yksiköt: mittaus, kaavoitus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta

Sivistysosasto
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
yksiköt: ruotsinkielinen koulutus, suomenkielinen koulutus, päivähoito, kulttuuri, kirjasto

Sosiaali- ja terveysosasto
Vt sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
yksiköt: sosiaalipalvelu, perhe, vanhustenhuolto, terveydenhuolto


Sivun alkuun