Till innehållet


Ekonomitjänster

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 8397 170

Till ekonomitjänsters centrala uppgifter hör att ansvara för följande:

  • budgetering, ekonomiplan och bokslut

  • betalningsrörelse

  • centralbokföring

  • ekonomisk rapportering

  • fakturering och kravfunktion

  • egendomsförvaltning

  • upphandling & inköpssamordning

  • finansförvaltning

  • omvärlsbevakning
Upp