Mene sisältöön


Ympäristöosasto

Osastopäällikkö: ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman,
puh. 044 458 5927     

Yksiköt: ympäristöhallinto, mittaus, kaavoitus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta

Mittaus:

Yksikön toiminta käsittää kartoituksen, rakennuspaikkojen merkitsemisen, karttapalvelut, kiinteistönmuodostuksen, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnin, maapolitiikan, osoitteet ja rekisterityöt.

Kaavoitus:

Yksikkö kehittää Paraisten kaupunkia suunnittelemalla maankäyttöä. Tarkoituksena on luoda viihtyisiä, turvallisia ja virikkeisiä elinympäristöjä. Kaavoitus käsittää yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen. Työhön sisältyy sekä jo voimassa olevien kaavojen muuttaminen että kokonaan uusien kaavojen laatiminen.

Yksikön tehtäviin kuuluu myös alueellinen edunvalvonta sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen säilyttäminen ja kehittäminen tarjoamalla neuvontaa rakennussuojeluasioissa. Myös poikkeamishakemusten valmistelu ja ratkaisut rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tehdään kaavoitusyksikössä.

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin kuuluu toimiminen kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena. Tavoitteena on lisäksi tarjota asianmukaista ja hyvää tietoa ja neuvontaa ympäristöasioissa ja myötävaikuttaa siihen, että kaupunki omassa toiminnassaan edistää kestävää kehitystä.

Rakennusvalvonta:

Yksikön tehtäviin kuuluu neuvonta rakennusasioissa, hakemusten käsittely sekä rakennuslupien ja toimenpidelupien myöntäminen ja ilmoitusten käsittely. Tehtäviin kuuluu myös myönnettyjen lupien rakennusaikaisen toteutumisen valvonta sekä rakennettujen ympäristöjen kunnon valvonta ja luvattomaan rakentamiseen puuttuminen. 


 

Sivun alkuun