Mene sisältöön


Sosiaali- ja terveysosasto

Osastopäällikkö: vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström,
puh. 040 688 5497


Yksiköt: sosiaalipalvelu, perhe, vanhustenhuolto, terveydenhuolto

Sosiaalipalvelut:

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityön toteutuksesta vastaavat sosiaalityöntekijät.

Aikuissosiaalityön piiriin kuuluvat toimeentulotuki-, päihdehuolto- ja pakolaisasiat sekä kuntouttava työtoiminta ja kuljetuspalvelu. 

Aikuisten ja lasten vammaispalvelut, kehitysvammaishuolto, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanikuntoutus ja vuodeosastolla tai lääkärin vastaanotolla tapahtuva sosiaalityö hoidetaan terveyskeskuksessa.

Perheyksikkö:

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Vanhemmilla on päävastuu lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan. Yhteiskunnan ja erityisesti sosiaalihuollon tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lastensuojelun johtavana periaatteena on ottaa huomioon lapsen etu.

Sosiaaliviranomaisilla on myös lakisääteisiä tehtäviä, jotka liittyvät isyyden selvittämiseen sekä huolto- ja elatusasioihin.

Vanhustenhuolto:

Vanhustenhuollon toimipisteitä ovat Koivukoto Paraisilla, Grannas Nauvossa, Sateenkaari Korppoossa, Fridhem Houtskarissa ja Aftonro Iniössä. Kotihoidon toimintaa johtaa paikallinen kotipalveluohjaaja näistä toimipisteistä käsin.

Terveydenhuolto:

Terveydenhuoltoyksikkö vastaa kaupungin ensisijaisesta terveydenhuollosta. Joka kunta-alueella on oma terveysasemansa. Toimintaan kuuluvat myös ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sairaanhoito ja hammashuolto.
Sivun alkuun