Till innehållet


Kort om Korpo

Korpoström2011-3 057.JPG 

Dagens Korpo omfattar totalt 1 544 km2 , varav 169 km2 är landsområde. Korpo omfattar ca 2 000 öar, holmar och skär. Den största ön brukar benämnas huvudön, fasta Korpo eller kyrklandet, och den näststörsta ön är Norrskata. 

Havet har i många århundraden utgjort ett viktigt arbetsfält för korpoborna, framförallt genom fisket och sjöfarten, men också i och med existensen av lots- och fyrvaktartjänsten. 

Korpo har en skärgård som är såväl lummig som karg och det finns skogar att vandra i när höststormarna rasar eller när vintern lagt sitt första täcke. Stränder att vandra längs och sund att paddla i. Skärgårdsnaturen ger möjligheter till upplevelser som överträffar varandra. Himmel och hav möts och du är ständigt i skarven.

Upp