Till innehållet


Skärgårdsmöte

 

Det första skärgårdsmötet i Korpo ordnades 10.3.2012 i Korpoström. Skärgårdsmötet ordnades i samarbete med Yrkeshögskolan i Åbo inom ramen för ett EU-projekt som heter Parterre och som har som mål att testa och utveckla ett elektroniskt mötessystem som kan användas på traditionella bymöten. Under mötet fördes diskussioner i smågrupper och kommentarerna från diskussionerna antecknades omedelbart på en dator vid bordet och därifrån överfördes kommentarerna till en s.k. snabbrapport. Efter diskussionerna ordnades en elektronisk omröstning och resultatet av omröstningen kunde ses omedelbart på skärmen.

 

Johan.JPG
Johan Simberg

Teman för mötet var:

1)    Ytterskärgården

2)    Kommunikationerna

3)    Utvecklingen av tätortsområdet i Korpo kyrkby

 

Efter den första stelheten började diskussionerna löpa livligt och kommentarer kom in i en berömvärd takt, gruppen som hade i uppgift att skriva ned kommentarerna fick jobba för fullt.  Tack vare den moderna tekniken kunde en grupp från Utö delta i diskussionen och även de skickade sina kommentarer till mötet.

 

Atmosfären på mötet verkade vara positiv, det diskuterades flitigt vid borden och emellanåt hördes glada skrattsalvor. Till sist frågade ordföranden på mötet om deltagarna var intresserade av att delta i ett nytt skärgårdsmöte där ett av teman skulle vara närservicenämndens roll. I den elektroniska omröstningen var andelen ja-röster 86 %.

 

Upp