Till innehållet


Företagsrådgivning

    

Besöksadressen är Strandvägen 28, Pargas. Besök i andra kommunområden överenskommes enligt behov.

För tidsbeställning kontakta:

  • näringslivschef Tomas Eklund  tel. 040 488 5675
    - kontaktperson mellan kommun och företag, affärstomter och -
      utrymmen, ägarskiften
  • energirådgivare Alf-Peter Heino tel. 040 488 5654
    - energirådgivning åt företag och samfund, energiprogram och -stödUpp