Till innehållet


Intressebevakning

Intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten har överförts från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i början av 2009.

Allmänna intressebevakare betjänar personer som på grund av sjukdom saknar förmåga att bevaka sina intressen och därför behöver en intressebevakare för att sköta personliga eller ekonomiska angelägenheter. Orsaken till detta kan vara t.ex. demens, mentala problem eller handikapp.

Mera information hittar du här.


Upp