Till innehållet


Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen har övergått från kommunerna till en nationell service, som sköts centraliserad av Konkurrens- och konsumentverket. Servicen styrs av Konsumentverket och verksamhetsställen för konsumentrådgivningen finns hos magistraterna.

Konsumentrådgivarna nås på telefon 029 505 3030.

Information om

  • regler för konsumentköp
  • råd kring förfaringssätt
  • klagomålsmallar
  • aktuella meddelanden
  • närmare information om rådgivningsservicen

finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Upp