Till innehållet


Hälsostationer

Hälsostationerna i Pargas område (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) betjänar invånarna i sitt område i frågor som rör hälsa och hälso- och sjukvård.

Mottagningarna (läkare, sjukskötare, rådgivning, diabetesrådgivning, tandvård, fysioterapi, laboratorium, röntgen, vaccinationer och psykolog) har tidsbokning.

Mottagningstider bokas under telefontiderna för tidsbokning
eller via webben

All hälsovårdsservice fungerar på basen av tidsbokning.

Patientens behov av vård och hur akut vårdbehovet är bedöms av skötaren på mottagningen.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

PARGAS

terv keskus koko.jpg

Pargas hälsostation
Vapparvägen 15
21600 Pargas
Hälsostationen ligger ca 500 m norr om rondellen.
GPS-adress: 60°18.62’N 22°17.52E

Tfn 02 454 5222
Telefonväxel 02 454 5200
Fax 02 454 5233

056.JPG

Mottagning under dagtid 
Tfn 02 454 5222
Telefontid kl. 9.00-13.00, vardagar eller via webben
Pargas hälsostation betjänar patienter vardagar kl. 8.00- 16.00.
Mottagningen har tidsbokning.

Jourmottagning
Tfn 02 454 5220
Vardagar kl. 8.00–16.00
Det är önskvärt med telefonkontakt.

Jourpatienterna vårdas utgående från hur akut deras sjukdom är. Patientens behov av vård och hur akut vårdbehovet är bedöms av skötaren på mottagningen.

Jour under övriga tider betjänas patienterna av Åboregionens samjour, ÅUCS, T2-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo.
Det är önskvärt med telefonkontakt.
Tfn 02 313 8800

Läkar- och sjukskötarmottagning
Tidsbokning
Tfn 02 454 5222, vardagar kl. 9–13, eller via webben (gäller inte vaccinationer)

Rådgivning
Rådgivningen finns i Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4. 

Diabetesrådgivning
Mottagning och rådgivning för diabetiker.
Tidsbokning:
Tfn 040 488 5568 och 040 488 5506, vardagar kl. 12-13
eller via webben

Tandvård
Centrerad tidsbokning tfn 02 454 5300

Tidsbokning för akuta tider
vardagar kl. 8-9

Övrig tidsbokning
vardagar kl 9-11:30

Tandvårdscentralen har öppet kl 8-15:30

Fysioterapi och utlåning av hjälpmedel
Tidsbokning
Tfn  040 488 5512, vardagarkl. 12–13, eller via webben.
Utlåning av hjälpmedel vardagar kl. 13-14 eller enligt överenskommelse.

Laboratorium
Tfn 02 454 5830
Tidsbokning för provtagning vardagar kl. 12.00–13.00
Tidsbokning även via webben
Provtagning, laboratorietjänster och EKG

Vaccinationer och infektionsrådgivning (vuxna)
Tfn 040 488 5504
Telefontid kl. 8.00–9.00 mån. och ons. och kl. 10.00–11.00 fre.

Hörselundersökning
Information och tidsbeställning; hv Carola Silander-Lehtinen
Tfn. 040 488 5504 må och ons kl. 8-9, fre kl. 10-11

Psykolog (vuxna)
Tfn 040 488 5509
Telefontid kl. 13.00–14.00, vardagar

Krisgruppen
Tfn 040 488 6002

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112


NAGU

Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
GPS-adress: N 66 76.271, E 15 50.255

Tfn 0400 117 118
Fax 02 469 0117

Läkarmottagning
Telefon för tidsbokning: 0400 117 118 (vardagar kl. 8–12) 

Sjukskötarmottagning
Telefontid tis., ons. och fre. kl. 8–9, tfn 0400 117 152 
eller via webben

Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112. 

Rådgivning
Telefontid vardagar kl. 11.30–12.00, tfn 0400 117 153 

Diabetesrådgivning
Telefontid tis., ons. och fre. kl. 8–9, tfn 0400 117 152 

Fysioterapi och utlåning av hjälpmedel
Telefontid mån. och ons. kl. 8–9, tfn 040 488 5808

Laboratorieprovtagning
Tidsbokning vardagar kl. 8–12, tfn 0400 117 118 

Röntgen
Se Pargas hälsostation. 

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 11.30–12.00, tfn 0400 117 153 

Tandvård
Centrerad tidsbokning tfn 02 454 5300

Tidsbokning för akuta tider
vardagar kl. 8-9

Övrig tidsbokning
vardagar kl 9-11:30

Tandvårdscentralen har öppet kl 8-15:30 

Psykolog (vuxna)
Se Pargas hälsostation. 

Krisgruppen
Tfn 040 488 6002

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här.

KORPO 

Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
21710 Korpo
GPS-adress: N 60 09.649, E 021 33.827

Tfn 0400 117 119
Fax 02 463 1603

Läkarmottagning
Telefon för tidsbokning: 0400 117 119 (vardagar kl. 8–12) 

Sjukskötarmottagning
Telefontid vardagar (inte onsdagar) kl. 8–9, tfn 040 488 5814 
eller via webben

Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112

Rådgivning
Telefontid vardagar kl. 12.30–13.00, tfn 040 488 5815 

Diabetesrådgivning
Telefontid vardagar (inte onsdagar) kl. 8–9, tfn 040 488 5814 

Fysioterapi och utlåning av hjälpmedel
Telefon för tidsbokning: 040 488 5816 

Laboratorieprovtagning
Tidsbokning vardagar kl. 8–12, tfn 0400 117 119 

Röntgen
Se Pargas hälsostation 

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 12.30–13.00, tfn 040 488 5815 

Tandvård
Centrerad tidsbokning tfn 02 454 5300

Tidsbokning för akuta tider
vardagar kl. 8-9

Övrig tidsbokning
vardagar kl 9-11:30

Tandvårdscentralen har öppet kl 8-15:30 

Psykolog (vuxna)
Se Pargas hälsostation. 

Krisgruppen
Tfn 040 488 6002

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här.

HOUTSKÄR 

(vard. 8:30-15:00)

Houtskärs hälsostation
Riggosvägen 2 A
21760 Houtskär
GPS-adress: N 60o13'10.8, E 21o22'25.3
Tfn 0400 117 120
Fax 02 463 3796

Läkarmottagning
Telefon för tidsbokning: 0400 117 120 (vardagar kl. 8–11) 

Sjukskötarmottagning och vaccinering
Telefontid vardagar kl. 8–11, tfn 0400 117 120 
eller via webben

Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112

Rådgivning
Telefontid vardagar kl. 12:30-13:00, tfn 040 488 5815

Diabetesrådgivning
Telefontid vardagar (inte onsdagar) kl. 8–9, tfn 040 488 5814 

Fysioterapi och utlåning av hjälpmedel
Telefon för tidsbokning: 040 488 5816 

Laboratorieprovtagning
Tidsbokning vardagar kl. 8–11, tfn 0400 117 120 

Röntgen
Se Pargas hälsostation. 

Tandvård
Centrerad tidsbokning tfn 02 454 5300

Tidsbokning för akuta tider
vardagar kl. 8-9

Övrig tidsbokning
vardagar kl 9-11:30

Tandvårdscentralen har öppet kl 8-15:30

Psykolog (vuxna)
Se Pargas hälsostation. 

Krisgruppen
Tfn 040 488 6002

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här.

INIÖ  

Iniö hälsostation
Iniövägen 590
23390 Iniö
GPS-adress: N 60 23.703, E 021 23.106

Tfn 0400 117 121
Fax 02 463 5134 

Läkarmottagning
Telefon för tidsbokning: 0400 117 121 (vardagar kl. 9–10) 

Sjukskötarmottagning
Telefontid vardagar kl. 9–10, tfn 0400 117 121 
eller via webben

Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112

Rådgivning
Telefontid vardagar kl. 9–10, tfn 0400 117 121 

Diabetesrådgivning
Se Pargas hälsostation. 

Fysioterapi och utlåning av hjälpmedel
Se Pargas hälsostation. 

Laboratorieprovtagning
Tidsbokning vardagar kl. 9–10, tfn 0400 117 121 

Röntgen
Se Pargas hälsostation. 

Tandvård
Telefon för tidsbokning: 0400 117 121 (vardagar kl. 9–10) 

Psykolog (vuxna)
Se Pargas hälsostation. 

Krisgruppen
Tfn 040 488 6002

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här.

Upp