Till innehållet


Personsökning och telefonkatalog 

Sökningen kan göras med sökord (du kan trunkera sökordet med en asterisk (*). Exempel: ordb* ger som resultat bl.a. ordbok och ordblind.) ELLER avgränsas bara till valda avdelningar. Flera avdelningar kan väljas genom att hålla ner ctrl-knappen och välja avdelningar genom att klicka på musen.
Upp