Mene sisältöön

 


Ålön osayleiskaavaluonnos

30.12.2008
Valmisteluvaiheen kuuleminen: tilaisuus mielipiteen esittämiseen Ålön osayleiskaavaluonnoksesta.

ÅLÖN OSAYLEISKAAVAN KÄSITTELYN JATKAMINEN JA TARKENTAMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ålön osayleiskaavan 4.4.2006, mutta Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen 2007.

Hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena on kaava otettu jatkokäsittelyyn, jotta kaupungin päätökseen yksiselitteisen osayleiskaavan saamiseksi Ålön alueelle sisältynyt yksimielinen ja vahva tahto täyttyisi.

Valtuuston käsittelemään kaavaan oli sitouduttu voimakkaasti, ja se on toiminut jatkokäsittelyn luonnoksena.

Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan uudelleen siitä huolimatta, että kuulemisia on toteutettu aiemminkin aikaisempien nähtäville asettamisten aikana.
Tilaisuus mielipiteen esittämiseen eli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen kuuleminen toteutetaan 1.1.-1.2.2009.

Mielipiteet on toimitettava kaupungille ennen 5.2.2009.

Mielipiteet on toimitettava osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki/ Ympäristöosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi esittää myös suullisesti tai täyttämällä kaupungin verkkosivuilla olevaa sähköistä lomaketta.

Aineisto (kaavakartta, merkkien selitykset ja kaavamääräykset) on nähtävänä (1.1.2009 lähtien) kaupungin uusilla verkkosivuilla www.lansi-turunmaa.fi ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Lomakepohja mielipiteiden esittämistä varten on saatavana sekä kaupungintalon yhteispalvelupisteestä että verkkosivuilta.
Valmistelun ja käsittelyn aikaisempien vaiheiden aineistoon voi tutustua arkkitehtikonttorissa kaupungintalolla.

Parainen 18.12.2008
Länsi-Turunmaan kaupunki / Ympäristöosasto

Ålön osayleiskaavoitus

OsayleiskaavaEsimerkki.jpg
Klikkaamalla vasemmalla olevaa kuvaa pääset suoraan Ålön kaavaluonnokseen ym. kaavaan liittyvään aineistoon.
 
Sivun alkuun