Mene sisältöön

 


Osayleiskaavaehdotus - Iniö

3.12.2009

 

Iniön Keistiön osayleiskaavaehdotus ja Iniön yleiskaavan muutosehdotus

Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutokseksi on valmistunut ja Länsi-Turunmaan ympäristölautakunta on päättänyt asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaava ja yleiskaavan muutos ovat oikeusvaikutteisia maankäyttöä ja rakentamista ohjaavia yleiskaavoja.  

Osayleiskaavaehdotus käsittää Keistiön kylän kokonaisuudessaan ja Iniön Söderbyn kylän Salmiksen saaren itäosassa sekä Åselholmin kylän Halsön saaren länsiosassa sijaitsevan RA2-alueen ja RA3-alueen osan, jotka Turun hallinto-oikeus 20.6.2002 kumosi. 

Yleiskaavan muutosehdotus käsittää Iniön Söderbyn kylän Lindön saaren kaakkoisosassa ja vieressä sijaitsevan Tallklobbenin saaren, Åselholmin kylän Halsön saaren muilta osin lukuun ottamatta edellä mainittua osayleiskaava-aluetta, Söderbylandetin saaren itärannassa olevan RM9-alueen sekä alueen Åselholmin pääsaaren pohjoisimmassa kärjessä Åselholmin kylässä. Lisäksi yleiskaavan muutosehdotus koskee osittain Söderbyn ja Norrbyn kyläalueita Helgön eteläosassa. 

Kaavaehdotus pidetään MRL:n 65 §:n sekä MRA:n 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 3.12.2009–8.1.2010 Länsi-Turunmaan kaupungintalolla osoitteessa Rantatie 28, 21600 Parainen, sekä Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon aluekonttoreissa. Lisäksi kaavaehdotus on nähtävänä Internetissä TÄÄLLÄ

Länsi-Turunmaan kaupungin kaavoitusyksikön edustaja, rakennusvalvonnan edustaja ja kaupungin johtoryhmän edustaja ovat tavattavissa Iniön aluekonttorissa Norrbyssä maanantaina 21.12.2009. 

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävilläoloaikana. Muistutus on toimitettava ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Länsi-Turunmaan kaupunki, Ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen. 

 


Sivun alkuun