Mene sisältöön

 


Rakennushanketta koskeva kuuleminen

31.12.2009
 

Rakennushanketta koskeva kuuleminen 

Rakennusvalvontatoimisto ilmoittaa että maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukainen toimenpidelupahakemus on vireillä. Hakemus koskee laiturin, rantaportaan sekä terassin rakentamisen Kittuis kylässä Dahlen tilalle 445-659-2-2 Länsi-Turunmaan kaupungissa. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 1.1.2010-14.1.2010  välisenä aikana rakennusvalvontatoimistossa Houtskär, tarkastusinsinööri Greger Brinkén. Tämän ajan kuluessa naapuri, eli hakijakiinteistön viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai vesialueen omistaja / haltija, voi esittää muistutuksia hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee osoittaa Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusvalvonta­toimistolle, ja ne tulee jättää rakennustarkastustoimistoon tai lähettää postitse osoitteella Rantakatu 28, 21600 Parainen niin hyvissä ajoin, että ne ovat rakennustarkastustoimistossa viimeistään 14.1.2010. Lisätietoja antaa tarkastusinsinööri Greger Brinkén puh: 040-7519320 Houtskär. 

Länsi-Turunmaa 1.1.2010

Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusvalvontatoimisto

 

Sivun alkuun