Mene sisältöön

 


Tiedotus kaupungin tiekunnille

30.4.2009
   

TIEDOTUS LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGIN TIEKUNNILLE

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 8.4.2009 päättänyt virallisille tiekunnille ja yksityisille lautoille myönnettävien avustusten maksamisperiaatteista.

Ympäristölautakunnan päätöksen mukaan yksityisille tiekunnille myönnetään avustuksia seuraavin perustein: 

  1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden pituus on vähintään 500 m ja jonka varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas.

  2. Avustusta saadakseen tiekuntien tulee olla virallisesti perustettuja ja niillä tulee olla vakiintunutta toimintaa. Hakemuksen yhteydessä tiekunnan tulee esittää sen vuoden maksuunpanoluettelo, jolle avustusta haetaan, sekä edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

  3. Vuodesta 2011 avustukset maksetaan yksityisistä teistä annetun lain ja Maanmittauslaitoksen ohjearvojen ja ohjeiden mukaisesti laadittujen tieyksiköiden suhteessa. Jotta Länsi-Turunmaan tiekunnille jää aikaa sopeutua asiaan, vuosina 2009 ja 2010 tiekunnat käyttävät yksinkertaistettua tieyksiköiden laskentamallia. Laskennassa käytetään ainoastaan normiarvoja: vakituisesti asutut kiinteistöt (900/km), vapaa-ajan kiinteistöt (300/km) ja maa- ja/tai metsätalouskiinteistöt (150/km). Tämän mukainen tieyksikkölaskelma on liitettävä vuoden 2009 hakemukseen.

  4. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättäneille yksityisille lautoille maksetaan yhtä suuri prosentuaalinen avustus suhteessa menoihin määrärahojen puitteissa.


Hakemusasiakirjoja
on saatavilla kaupungintalolta ja aluekonttoreista sekä täältä. 

Lisätietoja antaa sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh. 02 458 5890.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristölautakunnalle 31.8.2009 mennessä.


Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristölautakunta

 

Sivun alkuun