Mene sisältöön

 


Korjaus- ja energia-avustukset 2009

10.2.2009
 

KORJAUS-  JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUONNA 2009

Hakuaika päättyy 3.4.2009 

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lain ja asetuksen muutokset on vahvistettu. Energia-avustuksia myönnetään tänä vuonna enintään 3 asunnon rakennuksille tietyin ehdoin. Avustuksella voidaan tukea mm. seuraavia lämmitystapaan liittyviä toimenpiteitä:

1.  kauko- tai aluelämmitykseen liittyminen

2.  maalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen

3.  lämmitysjärjestelmän täydentäminen ilmalämpöpumpulla

4.  pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmä rakentaminen

5.  aurinkolämpöjärjestelmän lisääminen käyttöveden tai tilojen lämmitysjärjestelmään.

 
Korjausavustuksia myönnetään:

  1. sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella tulo- ja varallisuusrajojen puitteissa vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä jos talouteen kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski joissain poikkeustapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

Energia-avustuksia myönnetään:

  1. tarveharkintaisena enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille. Avustuksen voi saada vain jos pienituloisuus estää kotitalousvähennyksen käyttöä. Avustuksen enimmäis-suuruus on enintään 25 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista. Työkustannuksiin avustusta ei myönnetä.

  2. pääsääntöisesti kolmiasuntoisten asuinrakennusten korjaamiseen, mutta myös 1-2 asuntoisten asuinrakennusten korjaamiseen, jos rakennuksen omistaja on kunta, kuntayhtymä tai muu yhteisö (esim. asunto-osakeyhtiö). Avustuksen enimmäismäärä on 10 - 15 % laiteinvestointien, suunnittelu-, rakennus-, ja asennus- yms. kustannuksista, myös kauko-lämmön tai sähkön liittymismaksusta voidaan myöntää energia-avustusta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei toimenpiteitä ole aloitettu ennen myöntöpäätöksen antamista tai kunnan antamaa ennakkolupaa. 

Pientalojen osalta energia-avustus on pääsääntöisesti korvattu kotitalousvähennyksen ehtoja parantamalla. 

Lisätietoja  ARAn kotisivuilla:  www.ara.fi - Avustukset - Korjaus ja energia-avustukset.  

Hakemukset vaadittavine liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, Oili Sandell, puh. 458 5854

 

 

 

 

Sivun alkuun