Mene sisältöön

 


Kuulutuksia 8.1.2009

13.1.2009
 

HYVÄKSYTTY  ASEMAKAAVAMUUTOS

Länsi-Turunmann kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2008 (§ 40) hyväksynyt asemakaavamuutoksen Paraisten kaupunginosan korttelin 5 tontille nro 19 sekä viereiselle puistoaluelle.

 Länsi-Turunmaa 8.1.2009
Kaupunginhallitus

 

 NÄHTÄVÄNÄ

Ehdotus Kalkkitien katusuunnitelman muutokseksi rakentamalla liittymä sekä kevyenliikenteenväylä välille Munkvikintie - Tennbyntie ja Munkvikintien katusuunnitelman muutokseksi rakentamalla kevyenliikenteenväylä paaluvälille 0 - 120 asetetaan julkisesti nähtäville ajalle 8.-23.1.2009 Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristöosastolla, os. kaupungintalo (II krs), Rantatie 28, Parainen.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksia vastaan tulee toimittaa Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

 8.1.2009
Ympäristölautakunta

  

HYVÄKSYTTYJÄ TONTTIJAKOJA

Kaupungingeodeetti on hyväksynyt seuraavat tonttijaot:

15.10.2008: tonttijaon muutos osalle Parsbyn kaupunginosan korttelia 16
20.10.2008: tonttijaon muutos osalle Suurteollisuuden kaupunginosan korttelia 1 (uudet tontit 21 ja 22)
20.10.2008: tonttijaon muutos osalle Suurteollisuuden kaupunginosan korttelia 1
(uusi tontti 23)
20.10.2008: tonttijako Munkvikin kaupunginosan korttelin 16 tontille 1.

8.1.2009
Ympäristöosasto

 

 

Sivun alkuun