Mene sisältöön

 


Katujen ja teiden nimien muuttaminen

29.12.2008
Kuntaliitoksen johdosta joidenkin katujen ja teiden nimiä on muutettava Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla.

Kuntaliitoksen johdosta joidenkin katujen ja teiden nimiä on muutettava Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla, koska sama nimi ei voi esiintyä useamman eri kadun tai tien nimenä uuden kunnan alueella. Tämä on tärkeää, jotta voimme taata kuntalaisten turvallisuuden hätätilanteissa. Kun hälytyskeskusten toimintaa on keskitetty, paikallistuntemusta ei enää ole ja yksiselitteinen osoite on siksi elintärkeä. Pelastuslaitos on esittänyt toiveenaan, että uudet nimet voitaisiin ottaa käyttöön jo ennen vuodenvaihdetta.

Kuntien viranhaltijat ovat osin yhteistyössä asianosaisten asukkaiden kanssa valmistelleet ehdotuksen uusiksi nimiksi. Pääperiaatteena on ollut, että muutokset aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa. Tämä merkitsee sitä, että samannimisten teiden kohdalla muutetaan yleensä sen tien nimi, jonka varrella on vähemmän kiinteistöjä. Lisäksi on otettu huomioon, onko tien varrella yrityksiä, ja vakinaiset asukkaat ovat olleet etusijalla vapaa-ajan asukkaisiin nähden. Nimeämisessä on noudatettu yleisiä periaatteita. Haja-asutusalueilla on pyritty siihen, että nimi sisältäisi informaatiota tien summittaisesta sijainnista kunnassa. Myös vanhat historialliset nimet pyritään säilyttämään, ja ne on pääsääntöisesti jätetty kääntämättä, jos nimet ovat aiemminkin olleet yksikielisiä.

Korppoossa muutetaan neljä kadunnimeä keskustassa. Paraisilla tehdään yhteensä kahdeksan muutosta, joista kolme tehdään keskusta-alueella. Nauvossa tehdään eniten muutoksia osittain siitä syystä, että osoitejärjestelmän rakenne on hieman poikennut toisista. Yhteensä ehdotetaan reilua 40:ää uutta tien ja kadun nimeä. Tämän lisäksi vajaat 20 nimeä poistuu käytöstä.

Kunnilla on myös ollut toisistaan poikkeavat numerointijärjestelmät keskusta-alueiden ulkopuolella. Tätäkin harmonisoidaan, mistä johtuen kaikki osoitenumerot muuttuvat Nauvossa keskustaa lukuun ottamatta. Koko Länsi-Turunmaan alueella otetaan käyttöön ns. 10-järjestelmä, eli osoitenumero lasketaan sen mukaan, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alusta ja summa jaetaan kymmenellä. Tien oikealla puolella on parittomat numerot ja vasemmalla puolella parilliset numerot.

Uudet osoitteet on lähetetty kaikille asianosaisille kiinteistönomistajille. Osoitetiedot on toimitettu myös viranomaisille. Asukkaiden tehtäväksi jää muutoksesta ilmoittaminen ystäville ja sukulaisille sekä muita yksityisiä tarkoituksia, kuten lehtitilauksia, varten.

Kysymyksiin vastaavat:
Mittausteknikko Tage Mollgren, 050-3824099 (haja-asutus)
Suunnittelija Turkka Michelsson,  02-458 5894 (keskusta)

Sivun alkuun