Mene sisältöön

 


Avustukset - kulttuuri, liikunta, lapset ja nuoret

3.12.2009

 

AVUSTUKSET - KULTTUURI, LIIKUNTA, LAPSET JA NUORET 

Yhdistyksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat päästä osallisiksi niistä määrärahoista joita Länsi-Turunmaan kaupunki on kuluvan vuoden talousarviossa varannut alla mainittujen toimintamuotojen tukemiseksi, kehotetaan jättämään hakemuksensa viimeistään sunnuntaina 31.1.2010. 

A.              KULTTUURI
                    - Toiminta-avustus
                    - Stipendit taiteilijoille
                    - Projektiavustus 

B.              LIIKUNTA
                    - Toiminta-avustus urheiluseuroille 

C.              LAPSET JA NUORET
                  - Toiminta-avustus
                  - Erityisavustus
                  - Avustukset seurojentalojen kunnossapitämiseen
                  - Projektiavustus

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista tai kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista.

Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä.

Projektiavustushakemus tulee toimittaa kulttuurilautakunnalle viimeistään 45 vuorokautta ennen tapahtumaa tai projektin aloittamista. Kulttuurilautakunta voi hylätä myöhästyneet hakemukset. Myönnetyt projektiavustukset maksetaan tapahtuman tai projektin toteuttamisen jälkeen tuloista ja menoista annettavaa hyväksyttävää selvitystä vastaan. Projektiavustuksen käytöstä on pyynnöstä annettava tositteisiin perustuva selvitys.

Kulttuuri-, liikunta- sekä lapsi ja nuorisotoimintaa koskevat avustushakemukset osoitetaan: Länsi-Turunmaan kaupunki, Kulttuuriyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen.

Lisätietoja antavat kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson puh 050 5962601 (nuoriso, kulttuuri) tai Christer Grunér puh. 050 5962602 tai etunimi.sukunimi@lansi-turunmaa.fi.

 

 

                            

Sivun alkuun